Lyssna

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais)

Nais är ett nationellt administrations- och informationssystem för samordnare av särskilt pedagogiskt stöd på universitet och högskolor.

Studenterna kan enkelt via systemet ansöka om stöd utifrån sin studiesituation.

Exempel på särskilt pedagogiskt stöd:

  • Anteckningshjälp
  • Mentor
  • Uppdelad tentamen


Fördelar med systemet

  • Fördelarna för samordnarna vid lärosätena är många.
  • Systemet är skräddarsytt för samordnarens arbete.
  • Ökad transparens i frågor kring särskilt pedagogiskt stöd på lärosäten.
  • Mer tid för möten med studenter, kontakter med lärare och studievägledare.
  • Enklare uppföljning av stödverksamheten.
  • En gemensam terminologi för pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen.
  • Enklare för studenten då de söker på ett ställe oavsett lärosäte.

För frågor om Nais, kontakta förvaltningsledare Nina Von Zeipel på Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift. Du når Nina enklast på e-post Nina.Von.Zeipel(a)uhr.se.

Senast uppdaterad: 19 juni 2018