Lyssna

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (Nais)

Nais är ett nationellt administrations- och informationssystem för samordnare av särskilt pedagogiskt stöd på universitet och högskolor.

Studenterna kan enkelt via systemet ansöka om stöd utifrån sin studiesituation.

Exempel på särskilt pedagogiskt stöd:

  • Anteckningshjälp
  • Mentor
  • Uppdelad tentamen


Fördelar med systemet

  • Fördelarna för samordnarna vid lärosätena är många.
  • Systemet är skräddarsytt för samordnarens arbete.
  • Ökad transparens i frågor kring särskilt pedagogiskt stöd på lärosäten.
  • Mer tid för möten med studenter, kontakter med lärare och studievägledare.
  • Enklare uppföljning av stödverksamheten.
  • En gemensam terminologi för pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen.
  • Enklare för studenten då de söker på ett ställe oavsett lärosäte.

För frågor om Nais, kontakta förvaltningsledare Carina Lindström på Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2017