Nais är ett nationellt administrations- och informationssystem för samordning av särskilt pedagogiskt stöd på universitet och högskolor.

I Nais kan studenter med en varaktig funktionsnedsättning ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för studier vid svenska universitet och högskolor. Särskilt pedagogiskt stöd kan till exempel vara anteckningshjälp, mentor eller en uppdelad tentamen.

Systemet stödjer också lärosätenas samordning och hantering av ansökningarna.

Personuppgifter och ansökningar som lagras i systemet är skyddade, så att varje lärosäte enbart har tillgång till sina egna uppgifter.

Fördelar för samordnare

Fördelarna för samordnarna vid lärosätena är många

  • Systemet är skräddarsytt för samordnarens arbete.
  • Ökad transparens i frågor kring särskilt pedagogiskt stöd på lärosäten.
  • Mer tid för möten med studenter, kontakter med lärare och studievägledare.
  • Enklare uppföljning av stödverksamheten.
  • En gemensam terminologi för pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen.
  • Enklare för studenten då de söker på ett ställe oavsett lärosäte.

För frågor om Nais, kontakta förvaltningsledare Erik Wallenberg, enklast på e-post erik.wallenberg(a)uhr.se.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020