Lyssna

Validering – digitalt ansöknings- och administrationssystem (Valda)

Valda underlättar valideringen inom Lärarlyftet II. Erbjuder ditt lärosäte kurser inom Lärarlyftet II? Då kan ni använda verktyget Valda som stöd i arbetet med att bedöma de sökandes tidigare kunskaper och yrkeserfarenheter.

Valda fungerar som ett stöd genom hela valideringsprocessen - från ansökan till kartläggning, bedömning och beslut. Även de sökande får hjälp och instruktioner för hur de ska fylla i sin ansökan och vilka meriter de ska skicka in.

Enkelt för högskolor att använda på egen hand

Tanken är att lärosätena självständigt ska kunna använda Valda på ett enkelt sätt. Efter att UHR anslutit en administratör på ditt lärosäte kan ni direkt komma igång med att skapa kurser, lägga till antagna inom en antagningsomgång, ta emot ansökningar om validering och öppna ärenden för handläggning. Valda stödjer sedan den fortsatta hanteringen av ärendet genom hela processen av kartläggning, bedömning och beslutsfattande.

Kunskapsbank med avslutade ärenden

Alla avslutade ärenden sparas sedan i ett nationellt arkiv som fungerar som en kunskapsbank för alla högskolor som är anslutna till Valda. Här kan alla anslutna lärosäten få en uppfattning om hur tidigare bedömningar sett ut, något som inte bara sparar tid utan även ska förhindra att samma meriter bedöms på olika sätt.

Tillgång till manualer och support

Som stöd för de högskolor som använder Valda finns manualer, en beskrivning av valideringsprocessen samt möjlighet till support där vi hanterar både tekniska ärenden såväl som användarfrågor.

Senast uppdaterad: 8 november 2018