Tillgänglighet

Universitets- och högskolerådet står bakom denna och övriga webbplatser som anges på denna sida. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser.

Denna sida beskriver hur UHR:s digitala kanaler uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av UHR:s webbplatser?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning i varje webbplats tillgänglighetsredogörelse, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsers tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Tillgänglighetsredogörelser

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • På ett antal sidor är utländska utbildningar eller examen inte märkta med rätt språk.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa PDF-dokument kan det saknas textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Det förekommer bilder som återger hur vissa betyg ser ut.
 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i sidled, som är väldigt komplexa, eller som inte visas optimalt i små skärmar. Vi förbättrar tabeller löpande.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Textförstoring fungerar inte tillfredsställande på vissa sidor eller vid vissa element.
 • På ett antal sidor är utländska utbildningar eller examen inte märkta med rätt språk.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa PDF-dokument kan det saknas textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Det förekommer bilder som återger hur vissa betyg ser ut.
 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i sidled, som är väldigt komplexa, eller som inte visas optimalt i små skärmar. Vi förbättrar tabeller löpande.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Innehållet på denna webbplats är till sin karaktär faktatexter, som förutsätter vissa förkunskaper hos läsaren. Det innebär att innehållet inte helt har kunnat anpassats på ett sådant sätt att det är tillgängligt för den som saknar dessa förkunskaper. Innehållet är i första hand utformat för att vara tillgängligt för målgrupperna antagningshandläggare, samt studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar dock kontinuerligt med att förbättra språk och layout för att underlätta för alla användare.

Vår ambition är att ha åtgärdat de flesta kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020. Vissa mer genomgripande ändringar beräknas dock genomföras först under 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Det förekommer dokument på denna webbplats som publicerades efter den 23 september 2018 som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Dessa dokument används inte till administrativa åtgärder, kommer inte uppdateras och ses därmed som arkiverat innehåll.
 • Vissa dokument eller bilder är grafiska representationer av regelverket eller processer. Dessa är dock bara komplement till befintlig information i textform.
 • Det finns dokument som är utskriftsvänliga anpassningar av befintlig information på webbsidor och som är komplement till dessa.
 • Delar av webbplatsens innehåll ligger bakom inloggning. Detta innehåll tillgänglighetsanpassas i samband med en omfattande översyn av webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 23 september 2020.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har inga kända brister vad gäller tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

Tillgänglighet har kontrollerats genom egna tester.

Senaste bedömning av tillgänglighet genomfördes den 2022-06-23.

Redogörelsen uppdaterades den 23 juni 2022.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har inga kända brister vad gäller tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

Tillgänglighet har kontrollerats genom egna tester.

Senaste bedömning av tillgänglighet genomfördes den 2021-06-01.

Redogörelsen uppdaterades den 2 juni 2021.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har inga kända brister vad gäller tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

UHR genomförde en initial genomlysning av Nais med hjälp av externa konsulter. En expertgenomgång och användartester tillsammans med användare med funktionsvariation har gjorts. Interna tillgänglighetsgranskningar görs återkommande.

Webbplatsen publicerades i november 2015.

Senaste bedömning av tillgänglighet genomfördes den 2021-06-01.

Redogörelsen uppdateras senast den 2022-06-01.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat de flesta kända tillgänglighetsproblem under våren 2021.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Tabeller går i vissa lägen utanför skärmytan om man förstorar skärmen.
 • Vissa pop-up meddelanden lägger sig ovanför texten.
 • Vissa statusmeddelanden presenteras inte korrekt när man använder uppläsande hjälpmedel.
 • PDF-filer som genereras är inte testade ur ett tillgänglighetsperspektiv och kan eventuellt läsas upp på fel sätt i uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa instruktionstexter i formulär är skrivna på både svenska och engelska. De läses inte alltid upp av uppläsande hjälpmedel med korrekt val av språk.
 • Vissa rubriker är långa och inleds med ett diarienummer. Detta gör att de kan vara svåra att uppfatta med uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning med med motorisk nedsättning

Om användaren under inmatning i formulär av misstag väljer Tillbaka istället för Spara raderas den tidigare inmatade informationen i formuläret.

Problem vid användning med med kognitiv nedsättning

I det sista steget i ansökningsprocessen avviker navigationen mellan sidor från övriga steg.

Hur vi testat webbplatsen

UHR har genomfört en genomlysning av minasidor.utbyten.se med hjälp av externa konsulter. De har under våren 2020 gjort en expertgenomgång av webbplatsen.

Webbplatsen publicerades i november 2015.

Senaste bedömningen av tillgänglighet genomfördes och webbplatsen godkändes den 2020-09-18.

Redogörelsen uppdateras senast den 2021-09-15.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Ingress och rubriker på ett antal sidor på andra språk visas inte med korrekt språkkod. Dessutom är menyn och knappar på dessa sidor på svenska.
 • Resultat i Bedömningstjänsten visas inte alltid med korrekt språkkod.
 • I sökresultat saknas maskinläsbar uppmärkning av ord på andra språk i länktexter. 
 • Enstaka formulärfält saknar etikett/label.
 • Vissa knappar är kodade som radioknappar.
 • Vissa PDF-dokument fungerar inte korrekt med uppläsande hjälpmedel. 
 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i sidled, som är väldigt komplexa, eller som inte visas optimalt i små skärmar. 
 • Vissa sidor saknar unik titel.
 • Textförstoring fungerar inte tillfredsställande på vissa sidor eller vid vissa element.
 • Inloggning med BankID har en tidsgräns på tre minuter och saknar möjlighet att stänga av, anpassa eller utöka tiden för interaktion.
 • Play-knappen i Youtube spelaren saknar synlig fokusmarkering.
 • I sökresultat saknas maskinläsbar länktext som visar länkars syfte.
 • Interaktiv bild för referensramar för svenska kvalifikationer saknar möjlighet att öka avståndet mellan tecken, ord, rader eller stycken.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer och ljudinspelningar som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av uhr.se och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 17 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 4 juni 2024.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Ingressen och rubriker på ett antal sidor på andra språk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

 • Videospelaren saknar stöd för sammanhängande uppläsning av undertexter.

 • På ett antal sidor är begrepp på andra språk inte märkta med rätt språk.

 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa PDF-dokument kan det saknas textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i sidled, som är väldigt komplexa, eller som inte visas optimalt i små skärmar. Vi förbättrar tabeller löpande.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Videospelaren saknar stöd för sammanhängande uppläsning av undertexter.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Textförstoring fungerar inte tillfredsställande på vissa sidor eller vid vissa element.
 • På ett antal sidor är begrepp på andra språk inte märkta med rätt språk.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa PDF-dokument kan det saknas textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Det förekommer tabeller som kan kräva skrollning i sidled, som är väldigt komplexa, eller som inte visas optimalt i små skärmar. Vi förbättrar tabeller löpande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.
 • Det förekommer dokument på denna webbplats som publicerades efter den 23 september 2018 som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Dessa dokument används inte till administrativa åtgärder, kommer inte uppdateras och ses därmed som arkiverat innehåll.
 • Det förekommer dokument på denna webbplats som har tagits fram av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av UHR.
 • Vissa dokument eller bilder är grafiska representationer av regelverket eller processer. Dessa är dock bara komplement till befintlig information i textform.
 • Det finns dokument som är utskriftsvänliga anpassningar av befintlig information på webbsidor och som är komplement till dessa.
 • YouTube-spelaren som används för videoklipp är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av uhr.se och interna tester har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 15 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 15 december 2023.

Redogörelser för övriga UHR webbplatser

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se)

Senast uppdaterad: 20 maj 2024