Lyssna

Länkar och verktyg

Här har vi samlat information och länkar för dig som själv arbetar med bedömningsfrågor eller med att vägleda personer som ansöker om bedömning.

Bedömningstjänsten
UHR:s bedömningstjänst visar snabbt vad många utländska utbildningar motsvarar i det svenska utbildningssystemet. 

NARIC-portalen
Här hittar du information om olika länders utbildningssystem, ser tidigare utlåtanden över utländsk högskoleutbildning eller ställer en fråga till våra handläggare. Portalen är primärt för antagningshandläggare inom högskolan, men fungerar även för vägledare, etableringshandläggare vid Arbetsförmedlingen och handläggare vid Migrationsverket. 

Bedömningshandboken - utländska gymnasiebetyg

Handboken visar bland annat vilka utbildningar som ger grundläggande behöriget till högskolestudier och vad dokumenten heter. Den är framför allt ett verktyg för antagningshandläggare, men vägledare kan till exempel stämma av behörighetsnivåer från vissa länder.

Bolognaprocessen
Bolognaprocessens mål är att främja mobilitet, anställningsbarhet och Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent.

Manualerna EAR-HEI och EAR
Euuropeiska manualer för erkännande av utbildningar. Det finns en för dig som jobbar på universitet och högskola (EAR-HEI) och en mer generell (EAR). 

Information för examenshandläggare
Här hittar du allt du behöver veta för att kunna skriva Diploma supplement, det vill säga bilagan till examensbeviset.

Senast uppdaterad: 18 september 2023