Lyssna

Lissabonkonventionen underlättar studier i annat land

De länder som har anslutit sig till Lissabonkonventionen ska erkänna varandras utbildningar för tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier.

Lissabonkonventionen är en konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen. Dess principer om ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning finns införlivade i högskoleförordningen kapitel 6, 6 §.

Högskoleförordningen, Sveriges riksdags webbplats

Regeringens översättning av Lissabonkonventionen (Regeringen.se)

Lättare att arbeta i ett annat land

Konventionen innebär att de anslutna länderna ska erkänna varandras utbildningar så att det blir lättare att få jobb i ett annat land än landet där du utbildat dig.

Mer information

Nedan kan du läsa konventionen i fulltext och se vilka länder den omfattar. Där finns också ett antal länkar till information som fungerar som stöd för dig som i ditt arbete använder dig av konventionens bestämmelser.

Du som arbetar med dessa frågor får även stöd i EAR-manualen och EAR-manualen för HEI.

Senast uppdaterad: 13 juni 2023