Underlättar för studier i annat land

Innebörden i Lissabonkonventionen (Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen) är att länder som har anslutit sig till den ska erkänna varandras utbildningar för tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. De här principerna om ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning finns numera införlivade i högskoleförordningen.

Se högskoleförordningen kapitel 6, 6 §

Läs mer i regeringens översättning av Lissabonkonventionen

Underlättar för jobbsökande

Lissabonkonventionen innebär också att de anslutna länderna ska erkänna varandras utbildningar så att det blir lättare att få jobb i ett annat land än landet där du utbildat dig.

Mer information

Under Relaterade sidor och dokument kan du läsa Lissabonkonventionen i fulltext och se vilka länder den omfattar. Där finns också ett antal länkar till information som fungerar som stöd för dig som i ditt arbete använder dig av konventionens bestämmelser.

Det finns också mer stöd för dig som arbetar med dessa frågor i EAR-manualen och EAR-manualen för HEI under Länkar och verktyg.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2016