Du som har skyddade personuppgifter ska ladda ner blanketten här och inte använda webbansökan.

Du hittar vår webbansökan på utbildningsbedomning.uhr.se (svenska) eller på utbildningsbedomning-en.uhr.se (engelska).

Där kan du ansöka om bedömning oavsett vilken nivå din utbildning har. Du kan även ansöka om flera bedömningar i samma ansökan.

Om du inte vill eller ska använda webbansökan (till exempel om du har skyddade personuppgifter) så hittar du ansökningsblanketterna här:

Gymnasieutbildning (pdf)

Eftergymnasial yrkesutbildning (pdf)

Akademisk utbildning (pdf)

När du ansöker om bedömning på pappersansökan behöver inte dina dokument vara vidimerade.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020