”Lärarna vill veta hur de kan gör sina kurser tillgängliga”

Hur kan universitet och högskolor variera undervisningen så att den möter studenters olika behov? För att öka lärarnas kunskap om det anordnar Stockholms universitet en återkommande workshop.

Illustration till artikeln

– Vilka värderingar och attityder vi har till människors olikhet har betydelse och vi vill bidra med kunskap om det. Ökad tillgänglighet är också en del i arbetet med att bredda rekryteringen – samhällets mångfald ska representeras i högskolan, säger Karin Dahl, pedagogisk konsult vid Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet.

Inkluderande undervisning för alla

Tillsammans med en kollega, som själv undervisar, håller Karin Dahl i workshoppen på temat flexibelt lärande. Den ges av Centrum för universitetslärarutbildning och under utbildningstillfället får lärarna får veta mer om hur de kan lägga upp undervisningen så att den blir inkluderande och motiverande för alla studenter.

Bland annat berörs studenternas möjligheter till interaktion med läraren och varandra, hur de får praktisera sina kunskaper under kursen och tillfällena för feedback. Även mångfalden och representationen i de texter och bilder som används tas upp, liksom hur olika funktionsnedsättningar praktiskt kan påverka studenters möjlighet att ta till sig undervisningen.

”Studenterna ska inte behöva säga till”

KKarin Dahl, Stockholms universitet. Bild: Eva Dalin.onkreta exempel lyfts också fram på hur läraren kan undervisa på ett varierat och tillgängligt sätt. Det kan handla om att hälsa personligt på alla studenter för att få en ingång för dialog, skicka ut material i förväg och använda mikrofon utan att studenterna behöver säga till om det.

– Om utgångspunkten är att det i studentgruppen finns personer med olika behov undviker vi situationer då studenterna själva behöver ”ge sig till känna”, säger Karin Dahl. Undersökningar visar att de tycker att det är jobbigt.

Får diskutera egna kursplaner

Inför workshoppen har lärarna möjlighet att skicka in egna kursplaner som de vill förändra. Deltagarna får sedan diskutera och ge förslag på hur kursplanerna skulle kunna uppdateras för att bli mer tillgängliga.

– Jag upplever att lärarna har en väldigt positiv inställning till att stötta studenterna, säger Karin Dahl. De vill veta hur de kan göra sina kurser mer tillgängliga. Målet är att de ska ha minst en konkret sak med sig från workshoppen som de kan använda i undervisningen.

Kontakt:

Karin Dahl, pedagogisk konsult, Stockholms universitet
Telefon: 08-16 21 14
E-post: karin.dahl@su.se

Det här är ett exempel ur Universitets- och högskolerådets publikation "En högskola för alla – goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning".

Lilla bilden: Karin Dahl, Stockholms universitet (foto: Eva Dalin).

 

Senast uppdaterad: 20 februari 2023