Goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning vid universitet och högskolor.

UHR fick 2018 i uppdrag av regeringen att sprida goda exempel på åtgärder som universitet och högskolor genomfört för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning. Resultatet – publikationen "En högskola för alla" – innehåller ett sextiotal goda exempel från lärosäten och andra myndigheter.

Det handlar bland annat om informationsinsatser för studenter, kompetensutveckling av personal och förbättrad tillgång på anpassad kurslitteratur. Men samlingen innehåller även exempel på hur organisation, rutiner och teknik utvecklats och används för att öka tillgängligheten.

Totalt kom 33 universitet, högskolor och myndigheter in med exempel till samlingen. I publikationen har exemplen märkts upp utifrån om de är generella insatser – som är bra för alla studenter – eller aktiviteter riktade mot enskilda individer. I anslutning till varje exempel finns kontaktuppgifter till respektive lärosäte för den som vill veta mer.

En referensgrupp med olika kompetens och perspektiv har bidragit i UHR:s arbete med exempelsamlingen.

Kontakt:

Carina Hellgren, enhetschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
E-post: carina.hellgren@uhr.se