”Studenter med särskilda behov klarar sina studier bättre idag”

Hur upplever studenter sina studier och den psykosociala miljön? Vad har de för behov? För att få mer kunskap om det genomför Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet en återkommande enkätundersökning.

Illustration till artikeln Studenter med särskilda behov klarar sina studier bättre idag.

– Vi får mycket positiv feedback, både från studenterna själva och från samordnarna för pedagogiskt stöd. Många kuratorer menar att studenter med särskilda behov klarar sina studier bättre idag.

Det säger Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare vid Lunds tekniska högskola (LTH) – en del av Lunds universitet – som genomför enkäten. För ett antal år sedan blev hon kontaktad av högskolans studentkår, som ville genomföra en enkät om studenternas psykosociala miljö. Den visade att studenterna med funktionsnedsättning hade många frågor, och det gällde särskilt dem med neuropsykiatriska diagnoser. Den gruppen har, konstaterar Bodil Ryderheim, andra behov än övriga studenter.

– De har haft svårt att veta vem de ska kontakta om det händer något. Vi har därför satt upp anslag och informationstavlor om vart man ska vända sig när det gäller till exempel studiemiljön och likabehandling.

Enkät till alla studenter

Sedan 2016 genomför LTH återkommande enkätundersökningen. Den skickas ut till alla studenter, som – om det finns möjlighet – får besvara frågorna på föreläsningstid. Svaren har legat till grund för ett flertal åtgärder.

Initialt hämtades idéer från KTH i Stockholm och projektet Rusta, som utvecklat stöd för studenter med Asperger. Det ledde bland annat till inrättade av resursrummet Origo – ett tyst rum för studenter med beslut om pedagogiskt stöd. Rummet är möblerat med höj- och sänkbara skrivbord, datorplatser för arbete i matematikverktyg, vanliga skrivplatser och fåtöljer för vila.

Introduktionsmöte före studiestartBodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare LTH

Alla LTH:s nya studenter med neuropsykiatriska diagnoser erbjuds idag ett introduktionsmöte före studiestart, då de får en rundvandring på campus och möjlighet att besöka sina undervisningssalar. Andra åtgärder är ett mentorsrum för studenter med beslut om mentorsstöd och ett särskilt skrivrum med höj- och sänkbara skrivbord.

– För närvarande håller vi på att inreda även våra gradängsalar med höj- och sänkbara skrivbord. Vi inreder också speciella arbets- och studierum med det, för att studenter som har ryggproblem ska kunna studera där, säger Bodil Ryderheim.

Värdegrund och #metoo i fokus

LTH har också – efter påtryckningar från studenterna – infört en föreläsning om värdegrund för alla nya studenter. På samma tema genomförs återkommande posterkampanjer på högskolans toaletter, där exempel på tveksamma beteenden och situationer lyfts fram.

– Syftet är att synliggöra vårt värdegrundsarbete, hur det är acceptabelt att bete sig och var man som student kan be om hjälp. Det är lite kopplat till #metoo, men vi började tidigare än så, säger Bodil Ryderheim.

LTH:s studiesociala råd – där arbetsmiljösamordnare, studie- och karrärvägledare och studentrepresentanter ingår – har varit delaktiga i att utforma enkäten och arbetar nu för att utveckla den vidare.

Kontakt:

Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare
Telefon: 046-222 89 23
E-post: bodil.ryderheim@lth.lu.se

Det här är ett exempel ur Universitets- och högskolerådets publikation "En högskola för alla – goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning". Fotnot: Läs mer om KTH:s projekt Rusta på sidan 26 i rapporten.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023