Välkommen till ett webbinarium där Plints kartläggning över finansieringsmöjligheter för utresande mobilitet inom högre utbildning och forskning presenteras och diskuteras i ett panelsamtal.

På uppdrag av Plint har Ramboll genomfört en kartläggning över finansieringsmöjligheter som finns för utresande mobilitet inom högre utbildning, forskning och innovation. Kartläggningen visar att utbudet av finansiering är brett men behöver anpassas för att möta nya behov.

En panel bestående av företrädare från Vinnova, STINT och Formas kommer att diskutera slutsatserna från kartläggningen utifrån tre spår:

• Tendenser kring fysisk mobilitet post-pandemi
• Mobilitet och samverkan i en osäker värld
• Framtidens finansiering av mobilitet

Program:

kl 13:00-13:05 Inledning - Magnus Hallbåter, UHR 

13:05 - 13:25 Presentation av kartläggningen
Utredare Erica Iseborn, Hanna Jacobsson Trönndal, Ramboll.

13:25 - 13:50 Panelsamtal om kartläggningen
Panel: Rémy Kolessar, avdelningschef (Vinnova), Andreas Göthenberg, VD (STINT), Britta Fängström senior rådgivare (Formas). Samtalet modereras av Magnus Hallbåter (UHR)

13:50 - 14:00 Frågor från publiken

För vem:

Webbinariet vänder sig till alla som arbetar med internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Anmäl och delta torsdagen den 16 maj kl 13-14

Du deltar genom Zoom. Anmäl dig här så får du länk till webbinariet via e-post. 

Ta del av kartläggningen:

Utbudet av finansiering för internationell mobilitet är brett, men det behöver anpassas för att möta nya behov - Universitets- och högskolerådet (UHR)