Att som statstjänsteman göra en utbytestjänstgöring i ett annat land är både roligt och lärorikt. Du stärker kompetensen inom ditt arbetsområde, utvecklar dina språkkunskaper och får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder.

Utbytestjänsgöringen för också med sig fördelar för din hemorganisation eftersom du återvänder med viktiga kontaktnät, en ökad internationell kompetens och förståelse för hur man hanterar liknande arbete i andra länder.

  • Börja alltid med att ta upp frågan med din arbetsgivare, eftersom det är en kompetensutveckling där arbetsgivaren betalar din lön och omkostnader när du är borta.
  • Se till att göra upp en plan tillsammans med arbetsgivaren kring vad du vill ha ut av utbytestjänsten men också vad arbetsgivaren förväntar sig att få tillbaka när du kommer hem.
  • Diskutera med din arbetsgivare vad som skulle kunna vara lämpliga arbetsuppgifter för dig under din utbytestjänstgöring och hur ni ska ta tillvara nya kunskaper när du kommer tillbaka.
  • Kom ihåg att bibehålla en kontinuerlig kontakt med din arbetsgivare under din utbytestjänstgöring så du hela tiden finns med i deras framtida planering.
  • Eftersom det är en kompetensutveckling och ingen utstationering, så bör du diskutera frågan kring kostnaderna för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
  • Bostad måste du alltid ordna själv.
  • Under din utbytestjänst gäller de arbetsregler som finns i landet du tjänstgör i, kring till exempel arbetstider, lediga dagar och, vid längre tjänstgöring, semester.

Senast uppdaterad: 23 november 2018