Call for papers

Utlysning för konferensbidrag till Internationaliseringsdagarna 2023. Här kan du läsa mer om temat och föreslå bidrag till konferensen. Välkommen med ditt bidrag senast den 11 april!

Utlysning för konferensbidrag till Internationaliseringsdagarna 2023.

Universitets- och högskolerådet arrangerar tillsammans med ett svenskt lärosäte varje år konferensen Internationaliseringsdagarna med målet att skapa en mötesplats för inspiration, spridning av goda exempel och kunskapsutbyte. Konferensen riktar sig till medarbetare vid lärosäten som är intresserade av frågor som rör internationalisering av högre utbildning. Årets konferens anordnas tillsammans med Linköpings universitet den 7-8 november på Campus US i Linköping.

Årets tema

Internationaliseringsdagarna 2023 kommer att ha det övergripande temat

”Internationalisering via samarbete – erfarenheter och idéer".

På temat önskar vi få in bidrag som handlar om projekterfarenheter av internationaliseringssamarbeten mellan lärosäten, mellan lärosäten och näringsliv och samarbeten kring internationalisering med forskningsfokus.

Bidrag kan till exempel handla om:

  • Hur kan internationalisering genom samverkan användas som ett verktyg för utveckling?
  • Lärosätet i förändring – vilka typer av samarbeten kan bidra till en utökad internationalisering? Finns nya idéer, forskning?
  • Utbildning i förändring – Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett optimalt samarbete kring internationalisering och för att främja mobilitet för studenter och lärare?
  • Studenters perspektiv och erfarenheter av internationalisering och utbyten.

Till konferensen välkomnar vi bidrag som behandlar pågående eller avslutade initiativ, projekt eller arbetsmetoder som har relevans för konferensens inriktning. Vi välkomnar förslag som lyfter frågan ur olika perspektiv.
Vi vill även lyfta möjligheten att pitcha en idé kring någon internationaliseringsfråga som är aktuell på lärosätet och där andra skulle kunna bidra till utveckling och /eller lösningar.

Format

Ni kan presentera ert bidrag genom en kortare eller längre presentation där ni redogör för konkreta erfarenheter från ert arbete eller det projekt ni drivit. Kanske är det ett projekt som finansierats genom något av UHR:s program?
Presentationen kan hållas på svenska eller engelska. Mer information och instruktioner finns i Webropol-länken (se avsnittet inlämning nedan).

Urval

Konferensens planeringskommitté utgår från följande bedömningskriterier i sitt urval av bidrag:

  • Bidragets relevans utifrån konferensens inriktning och tema.
  • Syfte och frågeställningar: bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som adresseras.

Inlämning

Ni skickar in ert bidrag genom att använda formuläret i följande länk:

https://link.webropol.com/s/konferensbidragida2023

Eventuella frågor skickas till: IDA@uhr.se

Välkommen med ditt bidrag senast den 11 april.

Med vänlig hälsning
Planeringskommittén för Internationaliseringsdagarna 2023