Program 

Observera att dag 1 tisdag den 7 november så är det valbart program:

Antingen stannar du kvar i plenisalen och lyssnar till de två efterföljande programpunkterna som börjar kl 16.05 respektive kl 16.35

eller

välj en av de parallella programpunkterna som syns nedan under rubriken "Fem parallella program" som pågår 16.15-17.15

När du är anmäld kommer du få ett mail där du kan välja programpunkter för eftermiddagen den 7 november separat. 

Målgrupp för konferensen är främst medarbetare vid lärosäten som är intresserade av frågor som rör internationalisering av högre utbildning. 

ventlabild75x75px72dpi.png Ladda ner appen Ventla 

Via Ventlaappen kan du på plats lätt följa med i programmet. Såhär gör du:

• Skriv in accesskod UHR
• Skriv in din epost. Du får en sifferkod till din mejl.
• Skriv in sifferkoden i appen
• Tryck på Nästa (längst ner på displayen)
• Nu ser du de event som är öppna. Välj eventet Internationaliseringsdagarna (IDA) 2023
• Klart!

Program IDA-dagarna 2023

Dag 1 den 7 november

Lokal: Hasselquist ligger i hus 511 , Våning : 9 , Ingång : 76 ,78
Se beskrivning längst ner på denna sida

11.00-12.45 Registrering

11.30-12.45 Lunch

13.00-13.20 Välkomna!
Jan Ingvar Jönsson - Linköpings universitet
Maria Linna Angestav - Universitets- och högskolerådet
Johannes Hylander - moderator

13.20-13.55 Carl Heath, RISE inleder

13.55-14.30
LiU, WSU, Saab and Boeing: Connecting Education, Research and Industrial Activities

Linköping University has together with Washington State University started a collaboration with Saab and Boeing in the field of computational mathematics. In this three-year project with a four-party collaboration between academia and industry, students from both universities will form a cohort and study one semester at each university and jointly work in projects connected to the aviation industry.

Bidraget hålls på engelska

Medverkande: 
Andrew Ross Winters, Senior Associate Professor Linköping University
Nils Erik Peterson Chief Engineer Gripen E/F, Saab AB
Anders Åsberg Chief Engineer Red Hawk, Saab AB

14.30-15.00 Fika m underhållning

15.00-15.30
Capacity building in Nursing Education in Indonesia- erfarenheter av multinationell samverkan

Som ett led I att höja kompetensen hos lärare som undervisar sjuksköterskor har ett treårigt projekt genomförts i samverkan mellan åtta lärosäten i Norden och Indonesien. Erfarenheter från projektets interventioner och forskning delas i detta bidrag.

Bidraget hålls på svenska

Medverkande:
Desiree Burenlind, Karlstads Universitet
Johanna Svärd, Karlstads Universitet

15.30-16.00 
Europauniversiteten, vad innebär denna samarbetsform?

Vad är det som lockar ett lärosäte att ansöka om samarbetsformen Europauniversitet? Vilka för- och nackdelar finns det med denna typ av samverkansform?
I detta samtal får deltagarna höra tre röster från tre EUI. De tre representanterna ger sin bild av vad samverkansformen innebär för just deras EUI.

Medverkande:

Karin Jonson, EUTOPIA, Göteborgs universitet
Kristina Miolin, EUGLOH, Lunds Universitet
Mikael Ejdebäck, INGENIUM, Högskolan i Skövde

16.05-16.35
Internationell mobilitet inom professionsutbildningar - framgångsfaktorer och utmaningar

Internationell mobilitet inom professionsutbildningarna varierar mellan olika utbildningar. Hur kan myndighetssamverkan bidra till att stärka förutsättningarna för fler studenter att delta i internationell mobilitet? I detta bidrag presenterar den myndighetsövergripande arbetsgruppen inom PLINT utmaningar och framgångsfaktorer genom statistik och goda exempel och bjuder även in till diskussion om erfarenhetsutbyte.

Medverkande: 
Catrine Åkerblom, Universitets- och högskolerådet
Mohit Gupta, Högskolan Väst

16.35-17.05
Mentorsprogrammet - internationellt relationsbyggande i samverkan

Hur kan klyftan mellan arbetsgivares behov och unga människors yrkesval minska? Linnéuniversitetet delar här med sig av erfarenheter från en flerårig satsning för att stärka kopplingarna mellan studenter och arbetsgivare. Tillsammans med Europauniversitetet EUniWell har mentorsprogrammet nu växlats upp från regional till europeisk nivå.

Bidraget hålls på svenska

Medverkande:
Elin Lindkvist, LInnéuniversitetet
Erika Lundby, Linnéuniversitetet

Kvällsaktivitet

18.00-18.30 Barmingel med underhållning på Hotell Ekoxen

18.30-         Middag på Hotell Ekoxen

 

Fem parallella programpunkter

Dag 1 den 7 november

Parallellt program 1
16.15-17.15 Trettiotre år till?
Lokal: Digitalis

Medicinska fakulteten på LiU har sedan 33 år ett samarbete med Moi University i Eldoret, Kenya. Hundratals lärare och studenter har gjort utbyten i båda riktningarna. En av framgångsfaktorerna är de personliga relationer som vuxit fram genom samverkan kring gemensamma program och kapacitetsuppbyggnad.

Samarbetet har även fått ringar på vattnet då bland annat Norrköpings kommun och Region Östergötland samverkar med sina motparter i Eldoret, Kenya. Länsstyrelsen har också varit med och bidragit till samarbetet på flera sätt.

För att behålla de goda relationerna och samverkan på olika sätt behöver vi komma fram till nya sätt att organisera, strukturera och finansiera dessa samarbeten framåt så det blir hållbart utifrån nya förutsättningar. Detta kommer vi lyfta för diskussion under workshopen.

Medverkande:

Kerstin Wammerlin, Avdelningschef, Studentenheten, Medicinska fakulteten, Malin Lindqvist Appell, Prodekan med ansvar för utbildning vid Medicinska fakulteten, Excecutive Director AMPATH LIU

Parallellt program 2
16.15-17.15  Att bygga pedagogisk utveckling genom samverkan
Lokal: Almen

Örebro universitet ingår i ett Erasmusfinansierat projekt med lärosäten i bl a Nederländerna och Tjeckien där kompetensutveckling inom internationaliseringsområdet via Professional Learning Communities (PLC) för universitetslärare har varit fokus. Ett flertal workshops kring mångfald, inkludering och värderingar har arbetats fram.

I denna workshop presenteras resultaten av projektet. Deltagarna kommer även diskutera i mindre grupper.

Presentation och workshop som hålls på svenska

Medverkande:
Ida Andersson Norrie, Örebro universitet
Helen Stockhult, Örebro universitet

Parallellt program 3
16.15-17.15 Hur kan internationalisering genom samverkan användas som ett verktyg för utveckling?
Lokal: Salix

Vilka är framgångsfaktorer för ett lyckat projekt? Hur jobbar man med internationalisering i fokus med hänsyn till olika kultur och behov från projektpartners?

I denna interaktiva workshop diskuteras dessa frågor och deltagaren får följa projektet ”E-Lifelong Learning in Prevention of Suicide in Europé” (ELLIPSE) från idéutveckling till skapandet av en webbaserad utbildning i suicidprevention för studerande.

Bidraget hålls på svenska

Medverkande:
Anna Baran, Linnéuniversitetet 
Maiellen Stensmark, SPES Blekinge

Parallellt program 4
16.15-17.15 Critical incidents for intercultural and global competence learning
Lokal: Valeriana

I denna interaktiva workshop presenterar KTH ett lärmaterial utvecklat som del av ett nyligen avslutat Erasmus+projekt. Materialet använder "critical incidents*" insamlade från utbytesstudenter. Workshopen är i sig ett praktiskt exempel på hur internationalisering kan främjas genom samarbete och materialet är relevant för såväl studenter som lärare och administratörer som arbetar med internationaliseringsfrågor.

Bidraget hålls på engelska

Medverkande: 
Björn Kjellgren, KTH

Parallellt program 5
16.15-17.15 Hur kan regional samverkan främja karriärmöjligheter för internationella studenter och forskare?
Lokal: Papaver

Linköpings universitet driver det nationella Vinnova-finansierade projektet Euraxess, med syfte att främja forskarmobilitet till och inom Europa.

Linköping Science Park driver samtidigt det nationella Vinnova-finansierade projektet Switch to Sweden, med syfte att få internationella talanger vid svenska lärosäten att lättare möta näringslivet.

LiU vill i detta föredrag lyfta vinsten av regional samverkan för att få akademi och det omgivande samhället att mötas för att lösa gemensamma problem, samt ge exempel på hur man kan göra detta praktiskt.

Bidraget hålls på svenska

Medverkande:
Therese Lindqvist, Linköpings universitet och
Anna Broeders, Linköpings Science Park

Dag 2 den 8 november

Lokal: Hasselquist ligger i hus 511 , Våning : 9 , Ingång : 76 ,78
Se beskrivning längst ner på denna sida

9.10-10.00 
Framtiden för EUI-samarbeten, möjligheter och utmaningar
Ambitionen med europauniversiteten är att öka mobilitet för lärare, studenter och forskare. I denna workshop får deltagarna på plats möjlighet att diskutera hur ett europeiskt universitet kan se ut, hur EUI kan stödja mobilitet och samverkan på internationell och lokal nivå.

Bidraget hålls på svenska

Medverkande: 
Gunvor Larson Torstensdotter, Linköpings universitet
Konstantinos Mitropoulos, Linköpings universitet

10.00-10.30 Fikapaus

10.30-11.35

EUI i Sverige – här befinner vi oss idag
Sveriges Universitets och högskoleförbund, SUHF har ett uppdrag att förstärka arbetet med att identifiera studieadministrativa frågor och beskriva best practice inom ramen för europauniversitetsallianserna.
UHR har informationsansvar för Europauniversitet i Sverige. och samordnar även ett nätverk för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

I denna programpunkt får du ta del av det senaste inom EUI-området. Presentationerna avrundas med ett panelsamtal.

Medverkande:
Carolina Rytterkull, Lunds universitet och SUHF
Alma Joensen Universitets- och högskolerådet
Sebastian Steele, UKÄ

11.35-12.05 Avslutningstalare
Lena Miranda, Linköpings Science Park

12.05 - 12.15 Tack för i år!
Maria Linna Angestav, avdelningschef för avdelningen för internationellt samarbete, Universitets- och högskolerådet