Välkommen till en konferens om Europauniversiteten och dess påverkan på högre utbildning i Sverige. Konferensen genomförs på och i samarbete med Lunds universitet.

Konferensen vänder sig till rektorer, vice rektorer med ansvar för internationalisering, EUI-ansvariga samt personer som arbetar strategiskt med EUI på lärosäten och som gynnas av samt kan bidra med ökad kunskap i frågorna som diskuteras.

Program och anmälningslänk publiceras under våren.