Välkommen till ett webbinarium där Plints kartläggning över finansieringsmöjligheter för utresande mobilitet inom högre utbildning och forskning presenteras och diskuteras i ett panelsamtal.

På uppdrag av Plint (plattform för internationalisering) har Ramboll genomfört en kartläggning över finansieringsmöjligheter som finns för utresande mobilitet inom högre utbildning, forskning och innovation. Kartläggningen visar att utbudet av finansiering är brett men behöver anpassas för att möta nya behov.

En panel bestående av företrädare från Vinnova, STINT och Formas kommer att diskutera slutsatserna från kartläggningen utifrån tre spår:

• Tendenser kring fysisk mobilitet post-pandemi
• Mobilitet och samverkan i en osäker värld
• Framtidens finansiering av mobilitet

Program:

kl 13:00-13:05 Inledning - Magnus Hallbåter, UHR

13:05 - 13:25 Presentation av kartläggningen
Utredare Erica Iseborn, Hanna Jacobsson Trönndal, Ramboll.

13:25 - 13:50 Panelsamtal om kartläggningen
Panel: Rémy Kolessar avdelningschef (Vinnova), Andreas Göthenberg VD (STINT), Britta Fängström senior rådgivare (Formas). Samtalet modereras av Magnus Hallbåter (UHR)

13:50 - 14:00 Frågor från publiken

För vem:

Webbiniariet vänder sig till alla som arbetar med internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Delta torsdagen den 16 maj kl 13-14

Du deltar genom Zoom. Anmäl dig här så får du länk till webbinariet via e-post. 

Ta del av rapporten om kartläggningen

Utbudet av finansiering för internationell mobilitet är brett, men det behöver anpassas för att möta nya behov - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Mer om Plint - myndighetssamverkan för att främja internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation