Unga och vuxna som får möjlighet att göra en del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats i ett annat land utvecklar sina yrkeskunskaper och förmågan att ta ansvar, planera och lösa problem. Även studiemotivationen och anställningsbarheten stärks.

Teckning med drygt ett dussin människor i arbetssituationer med Europakarta i bakgrunden. Illustration: Gabriel Wentz, UHR Illustration: Gabriel Wentz, UHR

Universitets- och högskolerådet (UHR) har genomfört en undersökning av betydelsen av arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) utomlands inom EU:s program Erasmus+.

– Erfarenheter av att arbeta i ett annat land är viktigt för att Sverige ska kunna attrahera, behålla och utveckla internationell kompetens, vilket i sig är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. Flertalet företag i Sverige verkar i dag i en internationell miljö där erfarenheter av att göra en del av utbildningen utomlands bidrar till värdefulla kunskaper och kompetenser.

UHR visar i rapporten att APL och LIA utomlands är en betydelsefull erfarenhet för de elever och studerande som ges chansen. Det bidrar till betydande personlig utveckling och mognad, ofta följt av stärkt studiemotivation och självledarskap. Det bidrar också till utvecklade yrkesrelaterade kunskaper och kompetenser. På så sätt stärks anställningsbarheten.

Möjligheten att växa genom att våga och klara av nya utmaningar kan vara särskilt viktig bland dem som har olika hinder och utmaningar. Men rapporten visar att det finns utmaningar med och behov av att utveckla arbetet med inkludering.

Anpassning och stöd ökar inkluderingen

Ett medvetet arbete börjar med att identifiera vilka utmaningar och hinder som finns bland egna elever och studerande. Det fortsätter i utformningen av urvalsprocesserna för vilka som får möjlighet att göra APL eller LIA utomlands. Inkluderingen underlättas genom olika former av anpassning och stöd till elever och studerande, både under ansökningsprocessen och förberedelserna inför avresa, och under utlandsvistelsen.

– Erasmus+ erbjuder en unik möjlighet att utveckla yrkesutbildningen genom internationellt samarbete och stärka unga och vuxnas väg till arbetslivet, säger Sanna Mels, ansvarig utredare på UHR. Förhoppningsvis kan rapporten bidra till att fler utbildningsanordnare upptäcker dessa möjligheter så att alla elever och studerande, oavsett förutsättningar, ges chansen att göra en del av sin utbildning utomlands.

Rapporten ”Betydelse av utlandserfarenhet inom yrkesutbildning” finns på uhr.se

Kontakt

Utredare
Cristina Pontis
010-470 06 23

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se