Totalt 289 100 personer sökte en eller flera utbildningar vid första urvalet vårterminen 2021 – en ökning med 12 procent jämfört med vårterminen 2020. Trots fler antagna så ökar konkurrensen – 79 procent av de behöriga sökande erbjuds utbildningsplats i vår, jämfört med 81 procent förra våren.

Antalet reservplacerade är ytterligare ett tecken på att konkurrensen om utbildningsplatserna ökar. Totalt 55 364 behöriga sökande blev reservplacerade då de inte kom in på någon av de utbildningar de hade sökt. Det är en ökning på 29 procent jämfört med första urvalet vårterminen 2020. Antalet behöriga sökande var totalt 261 800 (+14 procent) och 206 442 blev antagna (+10 procent).

Fler behöriga sökande i tre stora urvalsgrupper
Antalet behöriga sökande med enbart gymnasiebetyg (BI) ökar med 17 procent och de som har gymnasiebetyg med kompletteringar (BII) ökar med 18 procent jämfört med vårterminen 2020.

Det är 15 800 fler behöriga sökande med högskoleprovs­resultat (HP) vilket ger den största relativa ökningen bland de tre stora urvalsgrupperna (+33 procent). Detta beror till stor del på att regeringen i augusti förlängde giltighetstiden för ett provresultat från fem till åtta år. Förändringen bidrog till att åldersgruppen 25 år eller äldre med ett giltigt högskoleprovsresultat har ökat med 66 procent.

Lärar- och förskollärarutbildningar i fokus
Sedan 2014 redovisar Universitets- och högskolerådet (UHR) löpande statistik för sex utbildningar som leder till yrkesexamen, bland annat för lärar- och förskollärarutbildningar. Den senaste statistiken visar att allt fler vill bli lärare.

Ladda ner "Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 - statistik i samband med första urvalet" (pdf).