(Rapportserie 2020:10) Rapporten ”Studiesituationen för studenter med psykisk ohälsa”, med underrubriken ”Vilka ledtrådar ger Eurostudent VII om förändringar som kan behöva göras?”, kartlägger hur upplevelserna av högskolan skiljer sig åt mellan tre studentgrupper.

Ladda ner rapporten ”Studiesituationen för studenter med psykisk ohälsa” (pdf)

De tre grupperna är:

  1. studenter som uppgett att de har psykisk ohälsa
  2. studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
  3. studenter som angett att de varken har någon funktionsnedsättning eller sjukdom.

Många symptom på psykisk ohälsa

Begreppet psykisk ohälsa innefattar många symptom. I rapporten beskrivs icke-diagnostiserade besvär som stress, depression, sömnsvårigheter och ångest. Men också psykiatriska diagnoser som påverkar funktionsförmågan, till exempel stressrelaterade sjukdomar, ångest, depression och insomnia, där en läkare har ställt en diagnos.

‒ Symptomen, som kan vara allt från subjektiva upplevelser till mer objektiva kriterier, kan skapa osäkerhet om vilket stöd som personer som lider av psykisk ohälsa har rätt till och vart de ska vända sig, säger Carina Hellgren, enhetschef vid UHR.

Det framgår i undersökningen att det är otydligt vilka möjligheter för stöd som finns, både inom högskolan och utanför, till exempel i primärvården.

Utmaning att hitta balans i livet

Det kan vara svårt för studenter med psykisk ohälsa att balansera studier, hälsa och förvärvsarbete. Ändå arbetar många under terminerna och ledigheterna. De upplever större ekonomiska svårigheter än studenter med NPF och studenter utan funktionsnedsättning eller sjukdom och fler vill arbeta mer än vad de gör. Att ha ekonomiska svårigheter kan leda till känslor av stress och oro, men sambandet kan också vara omvänt, det vill säga att psykisk ohälsa kan påverka arbetsförmågan och resultera i sämre ekonomi.

Information och stöd ger ökad trygghet

Undersökningen visar att det finns möjligheter att få studenter med psykisk ohälsa att känna större tillhörighet till högskolan. Information om anpassat studiestöd och studieuppehåll på grund av särskilda skäl kan till exempel minska pressen att klara en hög studietakt. Psykisk ohälsa behöver diskuteras vidare och i vissa fall fördjupas för att få en bättre förståelse för hur förutsättningarna för studenterna kan förbättras.

‒ Studenter med psykisk ohälsa ska ha samma möjligheter som andra att påbörja, genomföra och slutföra sina högskolestudier, säger Carina Hellgren.

Till rapporten ”Studiesituationen för studenter med psykisk ohälsa” (pdf).

Eurostudent – en undersökning om studenters villkor

  • UHR har regeringens uppdrag att ansvara för Sveriges deltagande i Eurostudent, en enkätundersökning som jämför ekonomiska och sociala villkor för studenter i Europa. Den sjunde omgången av undersökningen, Eurostudent VII, pågår från juni 2018 till våren 2021.
  • Alla resultat från Eurostudent VII för Sverige och övriga länder som deltar kommer att publiceras på projektets hemsida, Eurostudent.eu i form av en jämförande databas och sammanfattande och nationella rapporter.