Lyssna

Diploma Supplement

Examensbevis ska följas av en examensbilaga, Diploma Supplement. I UHR:s föreskrifter och allmänna råd får du hjälp att utforma bilagan.

Regeringen har fastställt att varje examensbevis också ska följas av en examensbilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §). Den ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige.

Nya föreskrifter och allmänna råd

Vi har tagit fram föreskrifter om ändring i tidigare föreskrifter om bilagan till examensbevis (UHRFS 2013:9). De nya föreskrifterna 2019:4 gäller från 1 april 2019. Vi har även tagit fram allmänna råd som ger generella rekommendationer om hur föreskrifterna ska användas. Allmänna råd finns både som webbsida och som pdf.

Föreskriften UHRFS 2019:4 (pdf)

Allmänna råd med kommentarer om bilagan till examensbeviset (pdf)

Allmänna råd med kommentarer om bilagan till examensbeviset som webbsida

Förenklad bedömning av kompetens

Examensbilagan innehåller en beskrivning av innehållet i och omfattningen av en svensk examen och det svenska högskolesystemet. Det gör det lättare för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa när de ska bedöma en svenska utbildning; det förenklar både bedömningen av vilken utbildning den svenska utbildningen motsvarar och prövningen av om personen ska få rätt att utöva ett reglerat yrke.

Från och med 1 juli 2007 ska en examensbilaga utfärdas till samtliga examina på alla utbildningsnivåer.

Examensbilaga till äldre examina 

Fram till sista juni 2015 har den som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2007 rätt att få ut examen enligt den äldre examensordningen. Föreskrifterna (UHRFS 2013:9) omfattar även bilaga till examina enligt utfärdade enligt examensordningen som gäller före den 1 januari 2007. 

Kontakta oss

Har du frågor om Diploma Supplement så kan du skicka e-post till oss: diplomasupplement@uhr.se.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020