Europass bilaga till examensbevis utfärdas tillsammans med examensbevis eller examen till dem som får avgångsbetyg från högskoleinstitutioner.

Bilagan, Diploma supplement, underlättar förståelsen av högre utbildningskvalifikationer, särskilt utanför det land där de har utfärdats. Det är Unesco och Europarådet som gemensamt har utvecklat Bilaga till examensbevis.

Bilagan utfärdas av den högskoleinstitution som har utfärdat det ursprungliga examensbeviset eller examen.

Europass bilaga till examensbevis hittar du på Europass webbportal, där du kan se exempel på bilaga.

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för Europass bilaga till examensbevis.

Läs mer om Europass bilaga till examensbevis (Diploma Supplement)

Senast uppdaterad: 29 maj 2019