Europass bilaga till examensbevis utfärdas tillsammans med examensbevis eller examen till dem som får avgångsbetyg från högskoleinstitutioner.

När du tar ut en examen från ett svenskt lärosäte får du automatiskt även en Europass-bilaga till ditt examensbevis, ett så kallat Diploma Supplement. Denna bilaga underlättar förståelsen för vad du har lärt dig under din högskoleutbildning. Särskilt om du söker jobb eller studier utomlands kan denna bilaga bidra till förståelse hos mottagaren som kanske inte känner till det svenska högskolesystemet.

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för Europass bilaga till examensbevis. Bilagan utfärdas av den högskoleinstitution som har utfärdat det ursprungliga examensbeviset eller examen.

Europass bilaga till examensbevis (Diploma Supplement)

Senast uppdaterad: 7 juli 2020