Det svenska eTwinningpriset delas ut varje år till en för- eller mellanstadieskola respektive till en högstadie- eller gymnasieskola. Syftet är att uppmärksamma lärare och skolor som samarbetar med skolor i andra länder med hjälp av eTwinning.

Elever samtalar vid flera gruppbord i lärosal. Foto: Slottegymnasiet i Ljusdal Foto: Slottegymnasiet i Ljusdal

Nu är vinnarna 2024 utsedda av en jury bestående av representanter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Lärare och UHR.

  • Vinnare i kategorin för yngre elever: Spandelstorpskolan i Karlskrona, lärare Åse Gustavsson med projektet ”Read around the world”. Prisutdelning 5 juni i Karlskrona.
  • Vinnare i kategorin äldre elever: Slottegymnasiet i Ljusdal, lärare Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson med projektet ”Entrepreneurs crossing borders”. Prisutdelning 10 juni i Ljusdal.

Spännande böcker knäckte ”läskoden”

Läraren Åse Gustavsson på Spandelstorpskolan lade ut en förfrågan på eTwinnings digitala plattform European School Education Platform om att starta ett projekt för att inspirera till läsning och fick bra gensvar. Hon fick kontakt med en lärare i Rumänien och efter en tid anslöt lärare från Turkiet också.

– Eleverna fick läsa samma böcker på sina egna språk. Sedan skapade de en gemensam saga med inspiration från de böcker som de läst, säger Åse Gustavsson.

Ur juryns motivering:
I projektet Read around the world har elever från Sverige, Rumänien och Turkiet i åldern 7–8 år närmat sig läsning på ett fantasifullt och nyskapande sätt. De har använt digitala verktyg för att utbyta kännedom om populära berättelser.”

Fyra länder i projekt om internationellt företagande

Projektet Entrepreneurs crossing borders handlar om elever som har skapat lokalt förankrade internationella miniföretag med en global vision. Alla skolor hade entreprenörskap i sina utbildningar. Lärarna Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson på Slottegymnasiet kontaktade de andra skolorna via eTwinning.

– Syftet var att lära av varandra när det gäller ungt företagande men också erfara hur en spansk skola fungerar och möta en annan kultur. När vi träffades i Salamanca fortsatte vi att diskutera våra affärsidéer och hur de kunde kopplas till Agenda 2030, säger Sofia Fallgren.

Ur juryns motivering:
I projektet Entrepreneurs crossing borders har lärare och gymnasieelever från Belgien, Italien, Spanien och Sverige startat miniföretag och utforskat entreprenörskap i en internationell kontext. Projektet har präglats av stor kreativitet, delaktighet och ett starkt elevengagemang.”

European School Education Platform och eTwinning ingår i Europeiska unionens program Erasmus+ som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Universitets- och högskolerådet ansvarar för utbyten och samarbeten inom svensk utbildningssektor i detta program.

Kontakt

Koordinator
Semir Susic
010-470 04 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se