Fyra länder möttes i projekt om internationellt företagande

Projektet ”Entrepreneurs crossing borders” handlar om elever från Sverige, Belgien, Italien och Spanien som har skapat internationella miniföretag som har en lokal förankring men med en global vision. Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson, lärare på Slottegymnasiet i Ljusdal, avslutade projektet med att tillsammans med sina elever resa till Salamanca för studiebesök.

Eleverna i projektet deltar i rundabordssamtal.

Slottegymnasiet är ackrediterad med Erasmus+ men lärarna Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson fick tipset att det är bra att börja med ett eTwinningprojekt först. Så de gick ut på eTwinningplattformen och efterlyste samarbetspartners.

– Vi fick kontakt med en kvinna från Belgien som berättade att hon och ett par andra skulle starta upp ett nytt projekt för läsåret 22/23 om företagande. Vi deltog på ett Meet-möte med henne och fick senare kontakt med ännu en lärare i Belgien och de andra i eTwinninggruppen; lärare från Spanien och Italien. Alla hade entreprenörskap i sina utbildningar, och alla drev ungt företagande. Därför döpte vi på vårt projekt till ”Entrepreneurs crossing borders”, berättar Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson.

På hemmaplan bekantade eleverna sig med varandra via eTwinnings plattform. De lärde känna de andra eleverna i projektet och fick insyn i deras skolgång, tankar och idéer kring företagande.

– Syftet var att lära av varandra när det gäller ungt företagande men också erfara hur en spansk skola fungerar och möta en annan kultur. Vi gjorde upp Business Model Canvas i eTwinning. När vi alla senare träffades i Salamanca fortsatte vi att diskutera våra affärsidéer och hur de kunde koppla till Agenda 2030, säger Sofia Fallgren.

Ljusdal och Salamancas likheter och olikheter

Väl på plats i Spanien fick eleverna diskutera likheter och olikheter mellan Ljusdal och Salamanca och en diskussion handlande om hur man får unga människor att stanna kvar i sina regioner. Eleverna fick fundera kring hur deras miniföretag (UF-företag) skulle kunna skapa flera jobbtillfällen på sina orter samt hitta samarbetsmöjligheter över landsgränserna.

Eleverna deltog i undervisning på skolan; entreprenörsfärdigheter, presentationer av affärsmodeller. De var även på studiebesök hos en internationell modedesigner som hade sin ateljé i Salamanca.

– Projektet gick så bra. Vi hade en bild om hur vi ville att det skulle bli, men det blev till och med bättre. Alla var engagerade och positiva och så var det från början till slut. Eleverna var glada över att få resa till Spanien, för en del var det första gången som de var utomlands. De jobbade bra tillsammans och fick fina kontakter. De har fått vänner och har vågat prata på ett annat språk. De har också fått insikter om olikheterna mellan länderna och sett hur bra vi har det i Sverige. Bara en sådan sak att vår skola är ljudisolerad säger Anna-Karin Persson.

– En veckas vistelse fick också gruppen att bli sammansvetsad och deras gemenskap blev bättre. De har fått större självförtroende över vad de faktiskt klarar av att göra, säger Sofia Fallgren.

Hur utvecklade projektet er lärare?

– Vi vågar ta större steg nu, och vi har blivit modigare när det kommer till internationella satsningar i skolan. Vi tränade vår engelska och lite spanska. Vi har också fått större självförtroende. Nu fortsätter vi i samma stil. En resa med Erasmus+ ihop med elever till Belgien väntar. Men först ska vi lära känna varandra med hjälp av eTwinning, säger Sofia Fallgren.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024