EU-kommissionen har beviljat ytterligare fem svenska lärosäten medel inom Erasmus+ Europauniversitet. Denna EU-satsning ska stärka konkurrenskraften hos europeisk högre utbildning samt öka rörligheten för studenter, forskare, lärare och annan personal på universitet och högskolor.

Tre studenter sitter och samtalar utanför sin högskola. Foto: Eva Dalin Av alla registrerade studenter i Sverige höstterminen 2023 studerade hela 86 procent vid ett universitet eller en högskola som numera deltar i EU:s satsning på Europauniversitet. Foto: Eva Dalin

– Jag gratulerar Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Mittuni-versitetet, Mälardalens universitet och Södertörns högskola som nu ingår i Europauniversitet, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR. Svenska universitet och högskolor satsar helt klart på internationalisering och vill fördjupa det europeiska samarbetet inom högre utbildning. UHR har i en rapport i mars lämnat förslag till regeringen på hur svenska lärosätens förutsättningar att delta i Europauniversitet kan stärkas.

Totalt deltar nu 24 svenska lärosäten inom lika många allianser. Ett kvitto på att svenska lärosäten är proaktiva och attraktiva samarbetspartners i Europa.

Möter samhällsutmaningar tvärvetenskapligt

Europauniversitet innebär att europeiska lärosäten samarbetar tvärveten-skapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhälls-utmaningar. Studenter och personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i alliansen och studenter kommer att kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten.

EU finansierar 64 Europauniversitet

Denna utlysning till Europauniversitet är den femte och 24 svenska lärosäten deltar i lika många allianser. Totalt 56 procent av svenska lärosäten som är med i Erasmus+ deltar även i Europauniversitet och 86 procent av registrerade studenter i Sverige HT 2023 går på ett lärosäte som deltar i Europauniversitet.

Totalt finns det nu 64 Europauniversitet, med i genomsnitt nio lärosäten i varje allians. Målet var att bevilja minst 60 Europauniversitet 2024.

UHR är det svenska programkontoret för Erasmus+ och samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

Ytterligare underlag

New funding for additional European Universities alliances will boost cooperation in higher education | European Education Area (2024-06-28 europa.eu)

Många vill delta i Europauniversitet (2024-03-27 www.uhr.se)

Konferensen om Europauniversiteten 2024-06-03--04 (www.uhr.se)

Kontakt

Utredare
Alma Joensen
010-470 03 27

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se