Inför vårterminen 2021 har antalet sökande ökat med 12 procent jämfört med vårterminen 2020. Vid sista anmälningsdag vårterminen 2021 var det drygt 257 300 sökande och drygt 228 800 sökande vårterminen 2020.

Ladda ner rapporten "Högskolestudier – intresse, planer och finansiering" (pdf)

Det är en ökning av unga sökande. Sökande 19 år eller yngre är fler vt 2021 än vt 2020 (+ 17 procent), men de är få. Antalet sökande 20–24 år har ökat med 13 procent, medan antalet sökande 25 år eller äldre ökat med 12 procent.

Fördelningen mellan kvinnor och män bland de sökande ser likadan ut som tidigare: det är fortsatt en högre andel kvinnor som söker utbildning, särskilt när det gäller lärar- och förskollärarutbildningar.

Antalet sökande till utbildningar som leder till vissa yrkesexamina har ökat vt 2021. Vid sista anmälningsdag var det påtagliga uppgångar av antalet sökande till sjuksköterskeutbildningar, upp 28 procent, liksom till socionomutbildningar och lärarutbildningar, som ökat med 19 respektive 14 procent jämfört med vt 2020. Till läkarutbildningar var ökningen av antalet sökande blygsammare, upp 0,4 procent vt 2021 jämfört med vt 2020. Det var också 110 procent fler sökande till civilingenjörsutbildningar och 27 procent fler till högskoleingenjörsutbildningar, men det är få ingenjörsutbildningar som startar på våren och få sökande till dessa utbildningar.

Det är också fler som sökt i första hand till olika kategorier av lärarutbildningar. Antalet förstahandssökande har ökat till samtliga kategorier av lärarutbildningar vt 2021 jämfört med vt 2020, förutom till speciallärar- och specialpedagogutbildningar. Antagningen till dessa sker i en annan antagningsomgång vt 2021 än vt 2020 och ingår inte längre i underlaget för denna rapport.

Störst är ökningen av förstahandssökande till kategorin övriga lärarutbildningar (63 procent), följt av utbildningarna till ämneslärare och förskollärare (26 respektive 20 procent). Antalet förstahandssökande har också ökat till utbildningar till grundlärare, kompletterande pedagogisk utbildning och yrkeslärare (15, 10 respektive 9 procent).

Ladda ner rapporten

Ladda ner "Antagning till högre utbildning vårterminen 2021, statistik i samband med sista anmälningsdag" (pdf).