Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor.

Det går enbart att visa en termin i taget.

Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Databasen innehåller ingen information om könstillhörighet för sökande som saknar svenskt personnummer.

Bra att veta: Vill du se statistik för en viss utbildning över flera terminer är det enklare att använda Hitta och jämför utbildningar på Studera.nu.

Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. Uppgifterna går tillbaka till sommarterminen 2008. Mer information om hur uppgifterna kan skilja sig mellan myndigheter finns på vår översiktssida.

Förklaring till antagningsstatistiken

X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI - Gymnasiebetyg utan komplettering
BF - Betyg från folkhögskola
BIex - Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII - Gymnasiebetyg med komplettering
HP - Högskoleprov
AP - Tidigare akademiska poäng
AU - Alternativt urval
SA - Sen anmälan
ÖS - Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021