Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar.

Antagningsåret består av tre terminer, där den tredje utgörs av antagning till sommarkurser. Höst- och vårterminerna har vardera tre antagningsomgångar; en nationell och två som är öppna för internationella studenter. 

Med hjälp av UHR:s sökfunktion kan du få fram uppgifter för alla terminer tillbaka till sommarkurser 2008. Sökfunktionen ger dig överblick och du kan sortera om i resultatlistan beroende på vad du är intresserad av.

Statistik per antagningsomgång

UHR ansvarar för att ta fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta antagningspoäng och antal antagna till universitets- och högskoleutbildningar varje antagningsomgång. 

UHR:s statistik beskriver antalet i de olika stegen av antagningsprocessen i en antagningsomgång till en termin, exempelvis antalet sökande vid sista anmälningsdag eller antalet antagna efter det första urvalet i den nationella antagningsomgången (till exempel HT2019). De olika omgångarna utgör alltså underlaget för UHR:s statistik. 

Den officiella statistiken redovisar inte omgångar

Även Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sammanställer statistik om sökande och antagna. UKÄ ansvarar för den officiella statistiken som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar på uppdrag av UKÄ.

UKÄ:s statistik avser också de olika stegen av antagningsprocessen till en termin, men avser så gott som samtliga antagningsomgångar för utbildningar med studiestart samma termin. 

Hösten 2018 omfattar exempelvis den officiella statistiken den nationella antagningsomgången (HT2018), den internationella antagningsomgången till masterutbildningar, den internationella antagningsomgången till kurser och ett flertal övriga mindre antagningsomgångar; alla med studiestart hösten 2018.

Den som söker och vill använda statistik om sökande och antagna bör alltså vara medveten om att antagningsstatistiken skiljer sig åt mellan myndigheterna. Läs mer om likheter och skillnaderna i 

PM om Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik (pdf).

Analyser av antagningsstatistik

UHR har regeringens uppdrag att redovisa statistik över samtliga sökande till högre utbildning, i samband med sista ansökningsdag samt även i samband med urval 1 och urval 2.

Ta del av UHR:s analyser av antagningsstatistiken här

Senast uppdaterad: 13 juli 2020