Frankrikes president Emmanuel Macron presenterade initiativet till Europauniversitet (EUI) 2017 – i dag läser 75 procent av alla studenter i Sverige vid något av de 19 svenska lärosäten som ingår i en Europauniversitetsallians.

Konferensdeltagare som lyssnar till talare. Foto: Matej Kastelic Foto: Matej Kastelic

Den 3–4 juni samlas företrädare för svenska universitet och högskolor vid Lunds universitet för att diskutera de utmaningar och möjligheter som lärosätena möter när de deltar i EUI.

– Intresset för högre utbildning är tydligt från kommissionens sida och svenska lärosäten är bland dem som är mest aktiva i de framväxande Europauniversitetsallianserna. Samtidigt hör Sverige till de länder som är tveksamma till att utöka EU:s befogenheter inom högre utbildning, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt.

Europauniversitetsinitiativet (EUI) ställer krav även på andra myndigheter som stödjer, främjar eller granskar lärosätenas arbete. Behovet av samverkan och anpassning av verksamheter och regelverk är stort.

Vid konferensen (se program för 3–4 juni) medverkar bland andra

  • Jessika Roswall, EU-minister i Statsrådsberedningen
  • Maria Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och
  • Sophia Eriksson Waterschoot, direktör vid Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (DG EAC).

Konferensen riktar sig till rektorer, vice rektorer och andra som arbetar med internationalisering vid lärosätena. Andra berörda aktörer är Utbildningsdepartementet, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Sveriges förenade studentkårer (SFS) samt forskningsfinansiärer.

Mål för konferensen

Runt 150 deltagare har anmält sig till konferensen och de ska få

  • diskutera policyfrågor kopplade till hur EUI påverkar svensk högre utbildning,
  • ta del av goda exempel och utmaningar,
  • tips på hur lärosäten kan utveckla arbetet med EUI på strategisk nivå,
  • nätverka, dela med sig av erfarenheter och synliggöra synergier.

UHR kommer att presentera rapporten Svenska lärosätens deltagande i Europauniversitet – möjligheter och utmaningar för lärosäten och högre utbildning i Sverige under konferensen.

Det kommer att finnas möjlighet att intervjua medverkande talare under konferensen, se presskontakt nedan.

Kontakt

Presskontakt vid Lunds universitet
Ulrika Oredsson
070 147 27 40
ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se

UHR:s pressfunktion
010-470 06 91
press@uhr.se