Lyssna

UHR:s process för bedömning av utländsk utbildning

Vi baserar våra bedömningar på utbildningsdokument, som visar att utbildningen är avslutad. Äktheten på dessa kontrolleras så långt det är möjligt.

Efter att vi tagit emot en ansökan om bedömning av utländsk utbildning ser processen ut som nedan:

Illustration som visar processen för bedömning. Informationen finns i text på sidan.

Handläggning när ansökan är komplett

Vi kontrollerar att alla dokument har kommit in till oss. Först när ansökan är komplett kan handläggningen börja. Var därför noggrann med att kontrollera att du har fått med alla dokument som behövs direkt när du laddar upp/skickar in dem med din ansökan.

Högskolan ska vara erkänd

För att en utbildning ska kunna bedömas måste den skola, universitet eller högskola som utfärdat examen vara erkänd av utbildningslandet. Vi kontrollerar detta genom kontakter med myndigheter i de länder som det gäller.

Läs mer om erkända lärosäten.

Äkthetskontroll av utbildningsdokument

UHR kontrollerar dokumentens äkthet så långt det är möjligt. Vid behov kan vi kontakta myndigheter eller det lärosäte som ska ha utfärdat dokumenten.

Bedömningsverksamhet har funnits i Sverige sedan 1980-talet. UHR (ENIC-NARIC Sverige) har ett omfattande referensmaterial av tidigare ärenden. Vi samarbetar också med kontor i många andra länder i världen som har liknande arbetsuppgifter.

Utbildningarna jämförs

UHR (ENIC-NARIC Sverige) använder flera kriterier för att göra en bedömning som ligger till grund för erkännande av en utländsk examen. De viktigaste kriterierna är:

  • Lärosätets/skolans erkännandestatus (vi granskar att skolan har rätt att utfärda examen och att den uppfyller landets kvalitetskrav för utbildning),
  • utbildningens syfte (till exempel om den är yrkesförberedande eller akademisk),
  • utbildningens nivå eller placering i det utländska utbildningssystemet (till exempel om utbildningen ger tillträde till fortsatta studier eller om den ligger på högskolenivå),
  • studiernas omfattning (hur länge du har studerat),
  • om utbildningen innehåller väsentliga skillnader jämfört med motsvarande svensk utbildning.

Utlåtande och erkännande

I utlåtandet beskriver vi den utländska utbildningen: var du har studerat, vilken examen du har, hur lång utbildningen är och jämför den utländska utbildningen med en svensk examen.

Det är ett digitalt certifierat dokument som skickas till dig med e-post.

Om vi i bedömningen av utbildningen ser att relevanta delar saknas eller om vi av någon annan anledning inte kan utfärda ett utlåtande av din utbildning så får du i stället ett brev. I brevet förklarar vi varför och hänvisar, om det är möjligt, till andra myndigheter och organisationer.

Läs om det svenska utbildningssystemet.

Vi utgår från Lissabonkonventionen i vårt arbete med bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Alla länder som har anslutit sig till den ska erkänna varandras utbildningar, förutsatt att de inte innehåller väsentliga skillnader med tanke på syftet med erkännandet.

Senast uppdaterad: 4 december 2022