Vanliga frågor om bedömning av utländsk utbildning

Hur ansöker jag?

Du hittar all information om hur du gör din ansökan på sidan Ansökan om bedömning

Behöver jag BankID för att göra en ansökan?

Du kan ansöka om en bedömning hos oss utan e-legitimation, se Ansök utan e-legitimation - Min ansökan

Vilka dokument ska jag ladda upp? 

Dokumentationskraven för vissa länder kan variera. Vanligtvis behöver vi se dessa dokument i pdf-format:

 • Examensbevis på originalspråk och i eventuell översättning. Ett examensbevis är ett dokument som visar vilken utbildning du har och om din utbildning är avslutad med en examen.
 • Personlig ämnesförteckning (official transcript), en förteckning över de kurser som ingår i utbildningen på originalspråk och i eventuell översättning.
 • Personbevis från Skatteverket. Om du inte har möjlighet att få ett personbevis ska du istället bifoga en kopia av ditt pass (för EU/EES-medborgare) eller en kopia av ditt pass tillsammans med bevis över inlämnad ansökan om uppehållstillstånd. I passet kopierar du de sidor som innehåller namn och övriga personuppgifter.
 • Uppgifter om namnbyte om du har ett annat namn på betyget än ditt nuvarande namn. Du kan be att få ett personbevis med uppgift om tidigare namn, eller exempelvis bifoga ett vigselbevis. 

Observera att UHR kan begära in andra dokument senare under handläggningsprocessen. Mer om vilka länder som har specifika dokumentationskrav på sidan Dokument du behöver skicka in

Vilka format av mina utbildningsdokument accepterar ni?  

Vi kan endast acceptera filer i pdf-format.

Om du inte kan logga in i webbansökan: fota av eller skanna in dina dokument och ladda upp dem på ”Mina sidor” eller skicka till utbildningsbedomning@uhr.se. Observera att vi inte kan ta emot filer från en drive eller molntjänst utan de behöver vara bifogade i mejlet.

Hur gör jag om min ansökan har avslutats?

Har ditt ärende hos oss avslutats och du har mer information om utbildningen kan du göra en ny ansökan i vår webbansökan eller skicka den begärda kompletteringen i pdf-format till utbildningbedomning@uhr.se.

Vilken utbildning kan jag få bedömd?

UHR:s handläggare bedömer avslutade utländska utbildningar på nivåerna
gymnasieutbilding, eftergymnasial utbildning och högskoleutbildning.

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Till exempel ansvarar Socialstyrelsen för läkar- och sjuksköterskeutbildningar och Skolverket för lärarlegitimation.

Vad behövs för att få en bedömning?

För att kunna få en bedömning hos oss ska du uppfylla någon av tre punkter:

 • Du har ett svenskt personnummer.
  Styrk det genom personbevis, svenskt körkort eller svenskt ID-kort. Personbeviset heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer ditt personbevis från Skatteverket.

 • Du är medborgare i ett EU-/EES-land.
  Styrk det med kopia på ditt pass eller nationellt ID. Kopiorna av ditt pass ska innehålla sidorna med ditt namn och övriga personuppgifter.

 • Du är medborgare i ett land utanför EU/EES.
  Skicka med kopia på ditt pass och dokument som styrker något av följande:
  1. Uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort. Om du befinner dig i Sverige och väntar på beslut, skicka med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan. 
  2. Familjeanknytning till en EU-medborgare – skicka kopia på uppehållskort eller intyg om uppehållsrätt från Migrationsverket, se Anställa någon med uppehållskort på Migrationsverkets webbplats.
  3. Varaktigt bosatt i ett EU-land – du kan ha rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Mer om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.

Om du bor utanför EU/EES och inte uppfyller något av kraven 1-3 kan du inte ansöka om ett utlåtande.

Jag har en oavslutad utbildning - vad gör jag?

Universitets- och högskolerådet bedömer bara avslutade utbildningar, det går inte att få en del av en utbildning bedömd. 

Om du har en oavslutad högre utbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till det universitet/högskola som du vill studera vid. De kan ge dig information om hur du kan göra för att ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning.

Om du har en oavslutad eftergymnasial yrkesutbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till den utbildningsanordnare som du vill studera vid. De kan ge dig information om och vad du kan göra för att ansöka om eventuellt tillgodoräknande av din utländska utbildning.

Om du har en oavslutad gymnasieutbildning och vill planera framtida studier, vänd dig till ett Vuxenutbildningscentrum i din kommun eller en studie- och yrkesvägledare på ett lärosäte.

Jag har en utländsk doktorsexamen - vad ska jag göra?

Du som vill ha bedömning av en utländsk doktorsexamen (PhD) ska ange det som bedömning av akademisk utbildning. Du ska förutom diplom och ämnesförteckning dessutom bifoga dokumentation över din avhandling: kopia av titelsidan ur avhandlingen, innehållsförteckning samt sammanfattning/abstract. Alternativt kan du lämna en hänvisning till var avhandlingen finns tillgänglig online.

Hur får jag mina dokument översatta? 

Översättning av dina utbildningsdokument ska göras av en auktoriserad översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Du kan få hjälp med att hitta en översättare genom att kontakta Kammarkollegiet eller Föreningen Auktoriserade Translatorer. Om det inte finns någon auktoriserad translator för det språk det gäller kan du använda annan översättare som är medlem i Sveriges Facköversättarförening. 

Du kan även översätta dina dokument i det land du har gått din utbildning förutsatt att översättningen görs av en auktoriserad översättare, och då gärna på engelska.

Vilka dokument behöver översättas? 

Om du har en gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller en akademisk utbildning så måste du översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

Apostille-stämpel är inte nödvändigt.

Vad är ett reglerat yrke?

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

Om du vill arbeta inom något av dessa yrken ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket.

Lista med alla reglerade yrken

Hur används utlåtandet?

Utlåtandet är en vägledning för arbetsgivare eller för svenska universitet och högskolor om du söker till en svensk utbildning. Utlåtandet kan ses som ett komplement till din utländska examen och ersätter inte den.

Du som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning och ansöker om bedömning kommer se om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige eller inte. Om din utbildning ger behörighet till högskolestudier kan det även ge särskild behörighet i vissa ämnen, då står det också på utlåtandet. Det kan du använda för att veta vad du behöver komplettera din utbildning med innan du studerar vidare. Om du har en gymnasial yrkesutbildning som inte ger behörighet till högskolestudier så skriver vi vilken examen och vilken inriktning utbildningen har.  Du kan då använda utlåtandet för att visa vilken yrkesexamen du har när du söker arbete.

Du som har en högskoleutbildning eller yrkesutbildning får ett utlåtande som jämför den utländska utbildningen med en svensk examen. I en kommentar beskriver vi bland annat vad den utländska utbildningen har för inriktning (innehåll).

Ett utlåtande skrivs endast på svenska eftersom det är en bedömning som visar innehållet i det svenska utbildningssystemet och för den svenska arbetsmarknaden.

Om vi inte kan erkänna din utbildning, det vill säga inte utfärda ett utlåtande över din utbildning, får du ett brev där vi förklarar vad det beror på. Om det är möjligt hänvisar vi där vidare till andra myndigheter och organisationer.

Vad är ett digitalt utlåtande?

Vårt utlåtande är sedan mars 2019 helt digitalt och det går därför inte att få det på papper. Utlåtandet innehåller en digital certifiering, i form av ett blått band.

Det går att öppna utlåtandet i vilken pdf-läsare som helst, men du ser bara det blå bandet i Adobe Reader på en dator.

Kostar det pengar att ansöka om en bedömning?

Nej, Universitets- och högskolerådets bedömning av din utländska utbildning är kostnadsfri.

Jag är inte nöjd med mitt beslut

Om du anser att utlåtandet är felaktigt kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) via utbildningsbedomning@uhr.se  och begära ändring. UHR kan då se över ärendet en gång till.

Du kan även begära att domstolen ska pröva om UHR:s beslut ska ändras. Detta gör du genom att överklaga beslutet. Mer om hur du gör för att överklaga, se sidan Bedömningsprocessen.

Varför finns inte alla ämnen jag läst med på utlåtandet?

UHR:s utlåtande över akademisk och eftergymnasial yrkesutbildning är främst en nivåbedömning och anger därför endast en huvudsaklig ämnesinriktning. Det är upp till aktuell högskola/universitet eller arbetsgivare att göra en mer detaljerad bedömning av innehållet i din utbildning.

UHR:s utlåtande över gymnasial utbildning bedömer både om gymnasieutbildningen ger tillträde till högskolestudier eller inte och vilka nivåer vissa gymnasieämnen motsvarar i den svenska gymnasieskolan. UHR bedömer bara de ämnen som kan krävas för särskild behörighet för högskolestudier i Sverige. Det är bland annat matematik, engelska, fysik. 
Ämnen som till exempel datateknik, psykologi och ekonomi krävs inte för behörighet och finns därför inte med i utlåtandet av din högskoleförberedande gymnasieutbildning.

Om det är en gymnasial yrkesutbildning som inte ger tillträde till högskolestudier bedömer UHR enbart yrkesinriktningen och inga specifika ämnen.

Jag vill studera utomlands. Kan UHR bedöma vad min examen motsvarar i det landet? 

Nej, det kan vi inte. UHR bedömer utländska utbildningar och finner svensk motsvarighet, inte tvärtom. Det är upp till det mottagande landet att göra den bedömningen. 

Om du har en svensk examen och behöver finna ett lands motsvarighet för att du tänker arbeta eller studera i detta land måste du kontakta det landets motsvarighet till UHR. Se till exempel www.enic-naric.net 

Jag har inte svenskt personnummer - hur gör jag?

Om du inte har svenskt personnummer så kan du ansöka om en bedömning av din utbildning ändå. Huvudsaken är att du anger och styrker dina personuppgifter så som namn, födelsedag, medborgarskap i ett EU/EES land eller att du har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns fler sätt att visa att du har rätt att ansöka om en bedömning:

Jag vill ansöka om bedöming

Jag har ett annat namn nu - hur gör jag?

Om du har ett annat namn på ditt utbildningsdokument än vad du heter nu så behöver du visa upp att du har bytt namn. Ditt gamla namn kan finnas på ditt personbevis, vigselbevis eller annat intyg som visar de båda namnen.

Jag har skyddade personuppgifter - hur ska jag ansöka om en bedömning?

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda webbansökan. Du kan då istället skicka in en ansökningsblankett.

Hur hanterar UHR mina personuppgifter?

UHR behöver lagra dina personuppgifter för att kunna utföra arbetet med att bedöma den utländska utbildningen. Information om hur UHR behandlar personuppgifter hittar du på sidan Ansök om bedömning.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden är 2-5 månader från det att alla efterfrågade dokument har kommit in till oss.

Observera att du inte behöver ett utlåtande från oss för att studera eller söka jobb. Om du har en utländsk utbildning görs en bedömning av din behörighet i samband med antagning till utbildningen. En arbetsgivare kan närsomhelst kontakta oss via e-post och få information om den utländska utbildningen.

Hur kontaktar jag Universitets- och högskolerådet?

Om din fråga rör ansökan om bedömning av utländsk utbildning mejlar du till utbildningsbedomning@uhr.se .

För andra frågor, se övriga kontaktvägar.

Om du har dokument som du vill skicka till oss eller om vi begärt originalhandlingar av dig skickar du dem till:

Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna

Senast uppdaterad: 7 februari 2024