Om du har en avslutad utbildning och vill kunna planera hur du ska fortsätta dina studier i Sverige så kan du ansöka om en bedömning. Du behöver inte vänta på att få ett utlåtande innan du söker till högskolan.

Utländsk gymnasieutbildning

I bedömningen står om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier, det vill säga det som krävs för att studera på högskolan i Sverige. Utlåtandet kan du sedan använda för att veta vad du behöver komplettera din utbildning med innan du studerar vidare.

Vissa utbildningar kräver särskild behörighet, det vill säga att du har läst specifika ämnen. Ger din utbildning särskild behörighet i vissa ämnen står det också i bedömningen.

Ämnen som inte krävs för särskild behörighet, till exempel psykologi, datateknik eller ekonomi bedöms inte.

Vänta inte på bedömningen

Det är universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning. Det är inte nödvändigt att ha en bedömning av din utländska utbildning för att kunna söka en universitetsutbildning. Du kan söka direkt till högskolan och då görs bedömningen i samband med din anmälan till universitetsstudier.

Du ansöker till högskoleutbildning och hittar mer information på Antagning.se

Du kan även räkna ut ditt preliminära meritvärde med vår räknehjälp.

Ansökan till studier på masternivå

Ett utlåtande av högre utbildning (till exempel kandidatexamen) från UHR ger ingen garanti eller förtur till plats på en masterutbildning.

Om du vill läsa vidare på ett mastersprogram är det universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning.
Du ansöker och hittar mer information på: Antagning.se eller Universityadmissions.se.

Oavslutad utländsk eftergymnasial utbildning

Om du har en oavslutad utländsk utbildning och vill studera vidare i Sverige ska du kontakta det universitet eller den högskola du vill studera vid. Från universitetet eller högskolan får du information om deras utbildningar och hur du ansöker.

Läs mer om tillgodoräknande av utländsk eftergymnasial utbildning.

Se adresser till samtliga högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare.

Informationsverige.se, en webbplats med information på flera olika språk för nyanlända.

Kompletterande utbildning

Om du har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan du komplettera din utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige. Läs mer om olika kompletterande utbildningar på Studera.nu.

Studera utomlands

Om du vill studera utomlands kan du läsa mer på Studera.nu

Du kan få ett intyg för grundläggande behörighet för utlandsstudier. Läs mer om intyg för utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 26 april 2019