Lyssna

Jag planerar att studera i Sverige

Ett utlåtande över din gymnasieutbildning från UHR kan vara till hjälp när du ska planera framtida studier. Det visar om du är behörig till högskoleutbildning eller inte.

Andra utlåtanden visar inte behörighet

Ett utlåtande över eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning visar inte om du är behörig till studier. Däremot visar det att du har en avslutad och erkänd utbildning och kan vara till nytta när du söker jobb.

Om du har en utländsk gymnasieutbildning

På utlåtandet över gymnasieutbildning står om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier, alltså det som krävs för att studera på högskolan i Sverige. Här kan du även se vad du behöver komplettera din utbildning med för att kunna studera vidare.

Vissa utbildningar kräver särskild behörighet, det vill säga att du har läst specifika ämnen. Om din utbildning ger särskild behörighet i vissa ämnen står det också i bedömningen. Ämnen som inte krävs för särskild behörighet, till exempel psykologi, datateknik eller ekonomi, bedöms inte.

Vänta inte på bedömningen

Det är universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning. Det är inte nödvändigt att ha en bedömning av din utländska utbildning för att kunna söka en universitetsutbildning. Du kan söka direkt till högskolan och då görs bedömningen i samband med din anmälan till universitetsstudier.

Du ansöker till högskoleutbildning och hittar mer information på Antagning.se

Du kan även räkna ut ditt preliminära meritvärde på Antagning.se

Ansökan till studier på masternivå

Ett utlåtande av högre utbildning (till exempel kandidatexamen) från UHR betyder inte att du är behörig till utbildning på avancerad nivå, till exempel masterutbildning. Utlåtandet ger inte heller någon garanti eller förtur till en utbildningsplats. 

Om du vill läsa vidare på ett mastersprogram är det universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning. Du ansöker och hittar mer information på Antagning.se eller Universityadmissions.se.

Oavslutad utländsk eftergymnasial utbildning

Om du har en oavslutad utländsk utbildning och vill studera vidare i Sverige ska du kontakta det universitet eller den högskola du vill studera vid. Från universitetet eller högskolan får du information om deras utbildningar och hur du ansöker.

Läs mer om tillgodoräknande av utländsk eftergymnasial utbildning.

Adresser till universitet och högskolor på Universitetskanslerämbetets webbplats.

Informationsverige.se, en webbplats med information på flera olika språk för nyanlända.

Kompletterande utbildning

Om du har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan du komplettera din utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige. Läs mer om olika kompletterande utbildningar på Studera.nu.

Studera utomlands

Om du vill studera utomlands kan du läsa mer på Studera.nu

Du kan få ett intyg för grundläggande behörighet för utlandsstudier. Läs mer om intyg för utlandsstudier.

Få en bedömning av din utländska utbildning

Ska du söka jobb och har utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Så här kan UHR hjälpa dig att förklara din utbildning!

Senast uppdaterad: 17 januari 2023