UHR arbetar med att sprida kunskap om och främja de nationella minoritetsfrågorna. Under 2020 har informationsspridningen i frågan fortsatt.

Under 2020 har UHR bland annat publicerat aktuell statistik om ansökningar och antagning till högskoleutbildningar i de nationella minoriteternas språk och kultur. Myndigheten tillhandahåller också korta filmer som syftar till att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och att inspirera till högskolestudier, dessa filmer sprids inte bara i UHR:s kanaler utan även av andra aktörer. Ett lektionsmaterial för att informera grundskoleelever om högskolestudier finns också textat på nationella minoritetsspråk.

UHR deltar även årligen i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. Via samråden får UHR kunskap om vad de nationella minoriteterna anser vara viktigt att arbeta med och har möjlighet att lyfta olika frågor. En viktig fråga som återkommer i samråden är bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken.

Återrapporteringar av insatser

Sedan 2013 återrapporteras det minoritetspolitiska arbetet till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som har huvudsansvar för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Här kan du ladda ned återrapporteringarna som pdf:

Återrapportering 2020 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2019 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2018 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2017 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2015 nationella minoriteter UHR (pdf) 
Återrapportering 2014 nationella minoriteter UHR (pdf) 
Återrapportering 2013 nationella minoriteter UHR (pdf)

År 2016 återrapporterade UHR direkt till regeringen via myndighetens årsredovisning.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021