Lyssna

Så främjade UHR minoritetsfrågorna 2021

UHR arbetar med att sprida kunskap om och främja de nationella minoritetsfrågorna. Under 2021 har informationsspridningen i frågan fortsatt.

Under 2021 har UHR bland annat publicerat aktuell statistik om högskoleutbildningar i de nationella minoriteternas språk och kulturer. Vi har också på olika sätt informerat om möjligheterna att studera nationella minoritetsspråk, till exempel på Studera.nu. Vi tillhandahåller också korta filmer som syftar till att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och att inspirera till högskolestudier, dessa filmer sprids inte bara i UHR:s kanaler utan även av andra aktörer. Ett lektionsmaterial för att informera grundskoleelever om högskolestudier finns också textat på nationella minoritetsspråk.

Utbildningsstatistik nationella minoritetsspråk och kulturer

Information om att studera nationella minoritetsspråk på Studera.nu

Korta filmer: #hjärtespråk

Lektionsmaterial: Välkommen till högskolan

UHR deltar även årligen i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. Via samråden får UHR kunskap om vad de nationella minoriteterna anser vara viktigt att arbeta med och har möjlighet att lyfta olika frågor. En viktig fråga som återkommer i samråden är bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken.

Återrapporteringar av insatser

Sedan 2013 återrapporteras det minoritetspolitiska arbetet till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som har huvudansvar för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Återrapportering 2021 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2020 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2019 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2018 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2017 nationella minoriteter UHR (pdf)

År 2016 återrapporterade UHR direkt till regeringen via myndighetens årsredovisning.

Återrapportering 2015 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2014 nationella minoriteter UHR (pdf)

Återrapportering 2013 nationella minoriteter UHR (pdf)

Senast uppdaterad: 4 juli 2023