Lyssna

Dialogdagar: Motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin

Under tre regionala dialogdagar i Malmö, Göteborg och Stockholm fortsätter diskussionerna i högskolesektorn om hur vi tillsammans kan driva arbetet framåt för att motverka och förebygga genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin.

Inbjudan riktade sig till forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, HR-ansvariga, lärosätesledningar samt studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden.

Under dialogdagarna fick deltagarna chans att:

  • skapa nya forsknings- och utvecklingsprojekt som motverkar och förebygger utsatthet
  • lämna inspel till ny enkätstudie om sexuella trakasserier i akademin
  • nätverka och hitta nya samverkanspartner.

Dialogdagarna var det tredje steget i forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin.

UHR om högskolors arbete mot sexuella trakasserier

Vid dialogdagarna presenterades rapporten "Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier", där UHR på regeringens uppdrag undersökt hur lärosäten förebygger sexuella trakasserier och vad de gör vid misstänkta fall.

Arrangörer

Dialogdagarna är ett initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet och dialogdagarna arrangeras tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, UHR och SUHF.

Senast uppdaterad: 21 juli 2023