Årsmötet för de två nätverken ENIC och NARIC äger rum i Stockholm 11-13 juni.

Mötet arrangeras av UHR under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor.

Arrangör

UHR