De som anmält sig kommer att fördelas på två provtillfällen, den 12 mars respektive den 7 maj. Dubbla provtillfällen och extra säkerhetsåtgärder under provet bedöms ge tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra proven på ett smittskyddssäkert sätt.

Frågeformulär, svarsblanketter och penna på ett bord. Foto: Alexander Florencio

– Alla som har åldern inne för att få göra högskoleprovet har kunnat anmäla sig till vårens provtillfällen, säger generaldirektör Eino Örnfeldt vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Jag kan konstatera att många vill skriva högskole­provet nu när antalet platser inte längre är begränsat som det var 2020–2021. Och 74 478 är det högsta antalet anmälda sedan våren 2018.

Provet kommer att genomföras vid två tillfällen, vilket gör möjligt att hålla cirka två meters avstånd mellan provdeltagarna. Provanordnarna ska också följa särskilda rutiner vid in- och utpassering för att undvika köbildning och se till att det finns avståndsmarkeringar och handsprit i provlokalerna.

Åldersgräns för provskrivarna

För att få skriva provet i vår ska den som anmält sig fylla minst 18 år under 2022 eller ha börjat gymnasiet tidigare än det kalenderår då hen fyllde 16 år och gå andra läsåret i vår. Denna åldersbegränsning tog regeringen beslut om redan 2018.

Anmälan till vårens prov var gemensam till båda provtillfällena och deltagarna får skriva endast ett av proven. De får inte välja provtillfälle och kan heller inte byta provort eller provdatum. För att underlätta en smittskyddsäker hantering kommer UHR att fördela de skrivande jämnt över de båda provtillfällena.

Det går inte att anmäla sig till högskoleprovet i efterhand.

Följer pandemiutvecklingen

– Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. I dagsläget finns det inget krav på vaccinationspass för att få skriva högskoleprovet, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Men UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskydds­enheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov på ett smittskyddssäkert sätt. UHR kan, i samråd med regeringen, Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsenheter besluta om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter i händelse av kraftig smittspridning. I händelse av inställt prov återbetalar UHR anmälningsavgiften.

Fakta om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet. Ett högskoleprovsresultat är giltigt i åtta år.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se