Totalt 53 035 personer hade anmält sig till höstens högskoleprov när anmälan stängde vid midnatt den 22 augusti. Provet genomförs på hundratalet orter i Sverige söndagen den 22 oktober.

Kvinna läser frågeformulär till ett provpass vid högskolesprovet Foto: Björn Dalin

– Intresset för att få göra högskoleprovet fortsätter att öka, säger avdelningschef Susanne Wadsborn Taube vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Höstens notering är den högsta sedan september 2017 då 55 741 personer anmälde sig.

Kontroller vid in- och utpassering

För att motverka fusk med elektroniska hjälpmedel kan provdeltagare från och med höstens prov bli kontrollerade med metalldetektor vid in- och utpassering. Kontrollerna utförs av ordningsvakter förordnade av Polismyndigheten.

Åldersbegränsning

Den som vill skriva provet måste antingen

  • fylla minst 18 år under det kalenderår som provet genomförs, eller
  • vara elev i gymnasieskolan och läsa på vårterminen det andra läsåret eller senare, eller
  • ha en gymnasieexamen eller ett studiebevis från ett nationellt program i gymnasieskolan, eller
  • med godkänt resultat ha fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan.

Fakta om högskoleprovet

UHR genomför provet tillsammans med 21 universitet och högskolor på hundratalet orter i Sverige.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. Till de flesta högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla sökande som uppfyller kraven på behörighet. Ett högskoleprovsresultat är giltigt i åtta år.

Länkar

Kontakt

Kerstin Beckenius
Enhetschef
010-470 05 85

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se