Lyssna

Internationaliseringsdagarna 2022

2022 års IDA fokuserade på hur det förändrade världsläget påverkat lärosätenas internationaliseringsarbete, de utmaningar de mött men också vilka möjligheter som uppstått.

Illustration Internationaliseringsdagarna 2022

Efter tjugo år som fysisk konferens och två år som helt digital, genomfördes årets Internationaliseringsdagar för första gången i hybridformat.

Mälardalens universitet (MDU), campus Eskilstuna, var platsen för den fysiska delen av konferensen, där 160 deltagare kunde ta del av 15 programpunkter. Ytterligare 90 deltagare följde konferensen via livesändning. Totalt 11 lärosäten och 26 medverkande, på scen eller på länk, delade med sig av pågående och genomförda projekt inom internationaliseringsområdet. Johannes Hylander från New Republic modererade konferensen.

Här kan du läsa ett referat från konferensen.

Senast uppdaterad: 21 juli 2023