Antagningsstatistik för urval till internationella kurser och program på grundnivå VT 2024