Lyssna

Statistik och rapporter

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 2−5 månader.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Statistik

Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:

 År Gym­na­sie­­ut­bild­ning Efter­­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2022 9 980 2 337 11 060 23 377
2021 10 184 2 184 10 213 22 581
2020 9 662 2 103 9 444 21 209
2019 10 588 2 438 10 099 23 125
2018 11 731 2 942 10 991 25 664

Observera att en person kan ha ansökt om bedömning av flera utbildningar.

Antal personer som har ansökt om en bedömning:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2022 9 383 2 204 10 300 21 887
2021 9 581 2 066 9 449 21 096
2020 8 993 1 998 8 805 18 543
2019 9 830 2 288 9 335 18 536
2018 10 674 2 759 10 212 20 522

Observera att en person kan ha flera utbildningar.

Antal avgjorda ärenden:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2022 10 104 2 204 10 960 23 268
2021 10 342 2 136 9 934 22 412
2020 8 789 2 134 9 993 20 916
2019 10 798 2 742 10 826 24 366
2018 12 400 3 605 12 005 28 010

Observera att en person kan ha flera ärenden.

De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2022 är:

Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning
Syrien Syrien Indien
Iran Iran Iran
Irak Irak Turkiet
Turkiet  Ukraina Ukraina
Pakistan Indien Syrien
Indien Storbritannien Pakistan

 

Rapport: Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.

Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.

"Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" (pdf).

Senast uppdaterad: 13 april 2023