Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 2−6 månader för akademisk utbildning, 2−6 månader för eftergymnasial yrkesutbildning och 1−3 månader för gymnasial utbildning.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Statistik

Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2019 10 588 2 438 10 099 23 125
2018 11 731 2 942 10 991 25 664
2017 13 709 3 632 11 846 29 187
2016 12 209 3 456 11 707 27 372
2015 10 320 2 719 9 835

22 874

Observera att en person kan ha ansökt om bedömning av flera utbildningar.

Antal personer som har ansökt om en bedömning:

År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2019 9 830

2 288

9 335

18 536
2018 10 674 2 759 10 212 20 522
2017 12 605 3 447 10 979 23 470
2016 11 331 3 348 10 829 22 169

Observera att en person kan ha flera utbildningar.

Antal avgjorda ärenden:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2019 10 798 2 742 10 826 24 366
2018 12 400 3 605 12 005 28 010
2017 14 147 3 466 11 750 29 363
2016 11 630 2 898 10 869 25 397
2015 11 675 3201 8 718 23 594

Observera att en person kan ha flera ärenden.

De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2019 är:

Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning
Syrien Syrien Syrien
Iran Irak Iran
Irak Iran Indien
Afghanistan Eritrea Irak
Turkiet Indien Turkiet
Bosnien-Hercegovina Storbritannien Storbritannien

 

Rapport: Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.

Läs mer om UHR:s studie.

Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.

"Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" (pdf).

Senast uppdaterad: 14 februari 2020