Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 5−8 månader för akademisk utbildning, 6-10 månader för eftergymnasial yrkesutbildning och 2−4 månader för gymnasial utbildning.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Statistik

Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2016 12 209 3 456 11 707 27 372
2015 10 320 2 719 9 835

22 874

2014 8 363 1 909 7 729

18 001

 

Antal avgjorda ärenden:

 År Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning Totalt
2016 11 630 2 898 10 869 25 397
2015 11 675 3201 8 718 23 594
2014 8 357 1 645 7 947 17 949

 

De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2016 är:

Gym­na­sie­ut­bild­ning Efter­gym­na­sial yr­kes­ut­bild­ning Aka­de­misk ut­bild­ning
Syrien Syrien Syrien
Iran Irak Irak
Irak Eritrea Iran
Eritrea Iran Storbritannien
Polen Tyskland Polen
Bosnien- Hercegovina Storbritannien Ryssland

 

Rapport: Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.

Läs mer om UHR:s studie.

Kortversion av rapporten

Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.

 

"Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" (pdf)

Senast uppdaterad: 22 november 2017