Lyssna

Rapport och statistik

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 69 månader för akademisk utbildning, 69 månader för eftergymnasial yrkesutbildning och 3−5 månader för gymnasial utbildning.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Statistik

Antal ansökningar om bedömning av utländsk utbildning:

 År Gymnasie-utbildning Eftergymnasial yrkes-utbildning Akademisk utbildning Totalt
2014 8 363 1 909 7 729 18 001
2015 10 320 2 719 9 835 22 874

Antal ansökningar januari - augusti 2015/2016:

År

Gymnasie-

utbildning

Eftergymnasial yrkes-

utbildning

Akademisk

utbildning

Totalt
2015 6 530  1 706 5 999 14 235
2016 7 661  2 134 7 594 17 389

 

Antal avgjorda ärenden:

 År Gymnasie-utbildning Eftergymnasial yrkes-utbildning Akademisk utbildning Totalt
2014 8 357 1 645 7 947 17 949
2015 10 016 2 887 8 578 21 481

 

De länder som ligger i topp för respektive utbildningsnivå år 2015 är:

Gymnasieutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning Akademisk utbildning
Syrien Syrien Syrien
Iran Irak Iran
Irak Iran Irak
Polen Tyskland Ryssland
Eritrea Eritrea Polen
Rumänien Ryssland Storbritannien

 

Rapport: Effekter av utlåtandet över utländsk akademisk utbildning

Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige visar UHR i en studie. Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Detta visar UHR:s studie som genomfördes under 2013.

Läs mer om UHR:s studie.

Kortversion av rapporten

Broschyren "Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" innehåller en kortversion av innehållet i rapporten om effekter av utlåtandet. Dessutom finns det beskrivning av hur bedömningsverksamheten fungerar.

 

"Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden" (pdf)

Senast uppdaterad: 19 september 2016