Lyssna

Fortsatta studier och karriärväxling till bristyrken följer ofta utlåtande om utländsk utbildning

De flesta som ansöker om att få sin utländska utbildning bedömd gör det för att planera sin framtid, fortsätta studera och söka arbete i Sverige. Många byter utbildningsområde i sina fortsatta studier för att öka sina jobbchanser, ofta till utbildningar inom bristyrken.

I rapporten "Erkännande av utländsk utbildning och vidare studier – en väg till arbete?" (Rapport 2023:5), som bygger på en enkätstudie, frågar UHR personer som fått utlåtande över sin utländska gymnasie-, eftergymnasiala eller högskoleutbildning varför de har ansökt om bedömning. Totalt 6 000 unika individer har besvarat enkäten. Det vanligaste svaret för samtliga utbildningsnivåer är att de vill planera sin framtid, fortsätta studera och söka arbete.

Bedömning som matchar behoven 

UHR ska erbjuda personer med utländsk utbildning bedömning av vad deras 
Rapport 5-2023.jpg utbildningar motsvarar i Sverige. Detta för att underlätta både deras etablering på arbetsmarknaden och möjligheterna att studera vidare i Sverige. Enkätsvaren tyder på att uppdraget stämmer väl överens med dessa individers faktiska anledningar att ansöka om bedömning.

De som har utländsk gymnasial utbildning vill använda sig av UHR:s bedömning och utlåtande för att studera, medan de med eftergymnasial utbildning främst vill söka jobb i Sverige.

Högskolestudier på sikt

Många med eftergymnasial utbildning har fortsatt att studera svenska och engelska på komvux efter att de hade fått sitt utlåtande. Detta kan tyda på planer på högskolestudier, eftersom avklarade kurser i dessa språk krävs för att få grundläggande behörighet.

För och emot påbyggnadsutbildningar 

Nära tre fjärdedelar av de som svarade på enkäten har studerat vidare efter att de hade fått sitt utlåtande och 75 procent av dessa hade bytt utbildningsområde. Drygt hälften av dessa hoppades att bytet skulle öka deras chanser att få ett jobb. Många av dem hade valt utbildningar inom hälsa, inklusive vård och omsorg, och pedagogik, det vill säga bristyrkesområden.

Arbetsgivare ser gärna att personer med utländsk utbildning också har studerat i Sverige. Men om dessa påbyggnadsstudier inte avser språk eller annan kunskap som krävs för arbetet i fråga, innebär det att den utländska kompetensen inte tas tillvara fullt ut. Då blir den svenska påbyggnadsutbildningen en extra kostnad både för individen och samhället.

Ladda ner Erkännande av utländsk utbildning och vidare studier – en väg till arbete? (pdf)

Rapporten är den femte i en serie publikationer i UHR:s studie "Erkännande av utländsk utbildning – ett verktyg för integration?"

Senast uppdaterad: 7 november 2023