Lyssna

Utlåtande från UHR ger kvalificerat arbete snabbare – särskilt när det gäller kvinnor

UHR har analyserat om personer med utländsk högskoleutbildning får jobb eller ännu hellre kvalificerat jobb snabbare med utlåtande från UHR.

Åtta år efter utlåtandet hade 44 procent av invandrade kvinnor med utländsk högskoleutbildning och 35 procent av motsvarande män arbeten som motsvarar deras utbildningsnivå. Att jämföra med 28 procent av kvinnorna och 25 procent av männen i gruppen utan utlåtande.

I rapporten "Hur har det gått på arbetsmarknaden för invandrade
UHR-Rapport 2023-6.jpgpersoner med utländsk högskoleutbildning?" (Rapport 2023:6), har UHR analyserat hur stor andel som har arbete respektive kvalificerat arbete fem och åtta år efter utlåtandet över högskoleutbildning. UHR har kunnat visa utvecklingen över tid genom att jämföra med motsvarande uppgifter från en tidigare studie från 2014 – ”Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning”. I studien gjordes även intervjuer med personer som fått utlåtande över sin utländska utbildning under åren 2008 till 2011.

UHR:s studie omfattar drygt 11 000 personer varav nära två tredjedelar var kvinnor. Femtio procent kom från Asien inklusive Mellanöstern, totalt 26 procent hade utbildning från Irak.

Utlåtande gör skillnad

Ett utlåtande från UHR ökade chanserna till jobb för sökande med utländsk högskoleutbildning. Av dem som hade fått ”ett” arbete var gruppen med utlåtande större än gruppen utan. Skillnaden mellan grupperna var betydligt större när det gällde de som fått ”rätt” arbete, det vill säga arbeten som motsvarade deras utbildningsnivå – ett kvalificerat arbete. Det gällde även när grupperna delades upp på kön, födelseregion och utbildningsinriktning.

Skillnaden ännu större bland kvinnor

Den största skillnaden på grupperna med och utan utlåtande sågs för kvinnor, i synnerhet när det gällde att ha ett arbete som motsvarar utbildningsnivån. Av kvinnor med utlåtande hade 44 procent ett kvalificerat arbete åtta år efter utlåtandet. För män var motsvarande andel 35 procent. Motsvarande siffror för gruppen som inte har ansökt om utlåtande var 28 procent för kvinnor och 25 procent för män.

Betydelse även på längre sikt

Det tar längre tid för invandrare personer att få ett arbete över huvud taget och att få ett kvalificerat jobb jämfört med för personer som bott i Sverige i hela sitt liv. Längre tid i landet innebär längre tid att lära sig svenska och att ansöka om ett utlåtande. Många som har fått ett utlåtande studerar också i närtid därefter.

Fem och åtta år efter utlåtandet ser UHR att det fortfarande har betydelse när man jämför gruppen som fått ett utlåtande med de som inte har fått sin utländska utbildning bedömd.

Skäl att ansöka om utlåtande

De intervjuade hade flera och ofta komplexa skäl till att ansöka om utlåtande över sin utländska utbildning. Att få ett arbete eller kunna fortsätta studera var viktigt för alla, men det handlade om fler saker. Det handlade också om att förstå hur utbildningen förstods i Sverige och att kunna sätta sig själv i ett svenskt sammanhang. De ville även veta vad deras utbildning motsvarade i Sverige för att kunna börja göra planer för framtiden.

Ladda ner Hur har det gått på arbetsmarknaden för invandrade personer med utländsk högskoleutbildning? (pdf)

Ladda ner Metodbeskrivning (Bilaga 3) Hur har det gått på arbetsmarknaden för invandrade personer med utländsk högskoleutbildning? (pdf)

Rapporten är den femte i en serie publikationer i UHR:s studie "Erkännande av utländsk utbildning – ett verktyg för integration?"

Senast uppdaterad: 14 november 2023