Fler invandrade personer som fått utlåtande över sin utländska utbildning 2007–2011 hade arbete efter åtta år än de som inte fått utlåtande från UHR. Utlåtandena spelade även en större roll för kvinnor – med utlåtande hade de större chans till arbete än män med utlåtande.

Teckning med sju personer med olika bakgrund som begär bedömning av utländsk utbildning av UHR. Illlustration: Gabriel Wentz, UHR Illlustration: Gabriel Wentz, UHR

– Bedömning av utländsk utbildning hjälper fler invandrade personer att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi ser också att våra utlåtanden är viktiga för personer med utländsk bakgrund även på längre sikt. Särskilt när det gäller att ha ett arbete som motsvarar ens utbildningsnivå.

UHR har i en studie som omfattar drygt 11 000 invandrade personer analyserat hur väl de har etablerat sig på arbetsmarknaden. Frågan var hur stor andel med högskole¬utbildning som hade fått arbete respektive kvalificerat arbete fem och åtta år efter UHR:s utlåtande över deras utländska utbildning. Genom att jäm¬föra med en studie från 2014 har UHR kunnat visa på utvecklingen över tid.

Utlåtande fördel för kvinnor

Nära två tredjedelar av den studerade gruppen bestod av kvinnor. Skillnaden var större för kvinnor med och utan utlåtande, än den var för män, och efter åtta år hade kvinnor med utlåtande arbete i högre grad än män med utlåtande. Särskilt stor skillnad för kvinnor med utlåtande såg UHR när det gällde att ha ett kvalificerat arbete.

Jurister och lärare med bedömning bland vinnarna

Sökande med lärar- och språkutbildningar var de inriktningar där störst andel var i arbete efter åtta år, särskilt för de som hade ett utlåtande. De utbildnings¬grupper där det var störst skillnad i andel i arbete med och utan utlåtande var jurister och arkitekter. Motsvarande grupper för kvalificerat arbete var jurister och lärare.

Se rapporten ”Hur har det gått på arbetsmarknaden för invandrade personer med utländsk högskoleutbildning?

Läs mer om UHR:s pågående integrationsprojekt 2021–2023

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Sofia Scholler
010-470 06 08
sofia.scholler@uhr.se