Elever på Rutsborgskolan i Bjärred och Malmö Borgarskola har utsetts till vinnare i tävlingen Europadagen 2022. Klasserna belönas för att ha uppmärksammat Europadagen genom att sprida kunskap om EU på ett engagerande sätt. De får nu 30 000 kronor vardera till klasskassan.

Sprida kunskap - Europadagen 9 maj

– Det har varit roligt att ta del av de inspirerande och tankeväckande tävlingsbidrag som inkommit. Kunskap och engagemang för EU-frågor är avgörande för om vi skall kunna påverka EU och Europas utveckling, och här har skolan en ytterst viktig roll att fylla, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR) och ordförande för juryn.

UHR har med tävlingen Europadagen 2022 utmanat Sveriges högstadie- och gymnasieklasser att uppmärksamma Europadagen genom att sprida kunskap om EU på ett engagerande, kreativt och inkluderande sätt.

Tävlingen har genomförts i två kategorier: högstadium och gymnasieskola.

Årskurs 9 på Rutsborgskolan i Bjärred vinner högstadiekategorin för att de genom en konstutställning har ”skapat en röd tråd av framtidstro med text och bild för att uppmärksamma Europadagen 2022. På temat Ditt och mitt EU – vår framtid tillsammans skapades engagemang och delaktighet för frågor som är viktiga för ungdomarna”.

Klass Europaprofil på Malmö Borgarskola vinner tävlingskategorin gymnasieskola. De ”har lyckats genomföra ett mycket genomarbetat program för att uppmärksamma Europadagen 2022. Representanter från Europarlamentet, EU-kommissionen och Sveriges riksdag gav perspektiv på såväl EU:s betydelse för olika beslutsnivåer som den bredd av sakpolitiska frågor som intresserar ungdomarna. Utöver detta spred eleverna EU-information till flera grundskolor i Malmö”, lyder juryns motivering.

Som förstapris får de vinnande klasserna 30 000 kronor vardera till klasskassan.

Europadagen 9 maj

Europadagen uppmärksammas varje år till minne av den franske politikern Robert Schumans deklaration från den 9 maj 1950. Deklarationen var startskottet för den europeiska integrationsprocessen för fred i Europa och som senare ledde fram till bildandet av Europeiska unionen, EU.

Kontakt

Ulrika Ottosson Cågård, lärare Rutsborgskolan i Bjärred
073-040 23 63
ulrika.ottossoncagard@edu.lomma.se

Daniel Alvén, rektor Rutsborgskolan i Bjärred
0733-41 10 81
daniel.alven@edu.lomma.se

Martin Roth, rektor Malmö Borgarskola
076-85 46 871
martin.roth@skola.malmo.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se