UHR:s nyheter för vägledare informerar bland annat om regelförändringar och tillämpningsfrågor, bedömning av utländsk utbildning, information om högre utbildning och vägledningsmetodik inför en utlandsvistelse.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2020