Nyhetsbrev om internationellt samarbete och utbyte

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev om internationellt samarbete och utbyte. Nyhetsbrevet är gratis och skickas ut månadsvis, 11 gånger per år.

Nyhetsbrevet har fokus på nyheter inom de program för internationellt utbyte och samarbete inom utbildning som Universitets- och högskolerådet ansvarar för. Det innebär bland annat information om aktuella ansökningsomgångar, om konfenser och informationsmöten med koppling till programmen och om våra uppföljningar och rapporter inom området internationalisering.

Nyhetsbrevet vänder sig till bland annat:

  • Lärare inom alla utbildningssektorer (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning).
  • Rektorer och skolledare inom alla utbildningssektorer (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning).
  • Internationaliseringsansvariga (vid lärosäten, i kommuner, på skolor, företag och inom yrkes- och vuxenutbildning, m.m.). 
  • Studie- och yrkesvägledare.
  • Tjänstemän vid bland annat utbildningsförvaltningar.

Prenumerera på nyheter om internationellt samarbete och utbyte

Senast uppdaterad: 22 april 2024