Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev om internationellt samarbete och utbyte. Det webbaserade nyhetsbrevet är gratis och kommer ut cirka 7-9 gånger per år.

Nyhetsbrevet har fokus på nyheter inom de program för internationellt utbyte och samarbete inom utbildning som Universitets- och högskolerådet ansvarar för. Det innebär bland annat information om aktuella ansökningsomgångar, om konfenser och informationsmöten med koppling till programmen och om våra uppföljningar och rapporter inom området internationalisering.

Nyhetsbrevet vänder sig till bland annat:

  • Lärare inom alla utbildningssektorer (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning).
  • Rektorer och skolledare inom alla utbildningssektorer (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning).
  • Internationaliseringsansvariga (vid lärosäten, i kommuner, på skolor, företag och inom yrkes- och vuxenutbildning, m.m.). 
  • Studie- och yrkesvägledare.
  • Tjänstemän vid bland annat utbildningsförvaltningar.

Du anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrevet via vår webbplats utbyten.se:

Anmälan nyhetsbrev internationellt samarbete och utbyte (nytt fönster)

Senast uppdaterad: 4 november 2019