Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev om internationellt samarbete och utbyte. Det webbaserade nyhetsbrevet är gratis och kommer ut cirka 7-9 gånger per år.

Nyhetsbrevet har fokus på nyheter inom de program för internationellt utbyte och samarbete inom utbildning som Universitets- och högskolerådet ansvarar för. Det innebär bland annat information om aktuella ansökningsomgångar, om konfenser och informationsmöten med koppling till programmen och om våra uppföljningar och rapporter inom området internationalisering.

Nyhetsbrevet vänder sig till bland annat:

  • Lärare inom alla utbildningssektorer (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning).
  • Rektorer och skolledare inom alla utbildningssektorer (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning).
  • Internationaliseringsansvariga (vid lärosäten, i kommuner, på skolor, företag och inom yrkes- och vuxenutbildning, m.m.). 
  • Studie- och yrkesvägledare.
  • Tjänstemän vid bland annat utbildningsförvaltningar.

Du anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrevet via vår webbplats utbyten.se:

Anmälan nyhetsbrev internationellt samarbete och utbyte (nytt fönster)

Läs de senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrev internationellt utbyte, april 2018

Nyhetsbrev internationellt utbyte, mars 2018

Nyhetsbrev internationellt utbyte, januari 2018

Nyhetsbrev internationellt utbyte, december 2017

Nyhetsbrev internationellt utbyte, november 2017

Senast uppdaterad: 27 april 2018