Universitets- och högskolerådet remitterar ett förslag om föreskrifter för högskoleprovet.

Regeringen gav under 2014 UHR ett bemyndigande att ta fram föreskrifter för högskoleprovet.

Denna skrivelse skickas endast per e-post. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 9 mars 2015 och kan skickas som e-post till registrator@uhr.se eller som vanligt brev till Universitets- och högskolerådet, Box 450 93, 104 30 Stockholm.

Nedanför hittar du UHR:s remiss:

Missiv

Konsekvensutredning

Förslag till föreskrifter

Bilaga 1

Sändlista

Senast uppdaterad: 9 januari 2020