Lyssna

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval – konsekvensutredning

Universitets- och högskolerådet remitterar nu ett förslag om ändring i föreskrifterna om grundläggande behörighet och urval bland annat för sökande med äldre betyg som inte kan tillgodoräkna sig meritpoäng.

Universitets- och högskolerådet har beslutat om föreskrifter gällande grundläggande behörighet och urval med anledning av ändringen i högskoleförordningen, UHRFS 2013:1. Universitets- och högskolerådet har nu för avsikt att besluta om ändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet och urval.

Regering har utökat UHR:s bemyndigande (punkt 5 i övergångsreglerna, SFS 2014:1012). Det gör det möjligt för UHR att föreskriva om en annan lösning än reella meritpoäng för sökande med äldre betyg, som inte kan tillgodoräkna sig meritpoäng.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 22 januari 2015.

Synpunkter ska skickas som e-post till registrator@uhr.se. Skicka gärna dina synpunkter i word-format.

Nedanför hittar du UHR:s remiss:

Missiv

Konsekvensutredning

Förslag till ändring i föreskrifter

Bilaga 3

Bilaga 5

Bilaga 7

Sändlista

Senast uppdaterad: 9 januari 2020