Universitets- och högskolerådet remitterar ett förslag till föreskrift om vad som avses som lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket.

Föreskriften är en förutsättning för försöksverksamheten med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning.

Förslaget framgår av bilaga 1.

Remissen har skickats ut via e-post. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 26 oktober 2015 och kan skickas som e-post till registrator@uhr.se eller som vanligt brev till Universitets- och högskolerådet, Box 450 93, 104 30 Stockholm.

Här följer UHR:s remiss:

Missiv

Bilaga 1 - förslag till föreskrifter

Bilaga 2 - konsekvensutredning

Bilaga 3 - sändlista

Senast uppdaterad: 9 januari 2020