Lyssna

Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Universitets- och högskolerådet (UHR) och Statens skolverk (Skolverket) har av regeringen getts i uppdrag att genomföra en översyn av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen samt behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Översynen har resulterat i förslag till ändringar i myndigheternas respektive föreskrifter. Universitets- och högskolerådet remitterar ett förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:14) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 1 oktober 2014. Synpunkter ska skickas som e-post till registrator@uhr.se. Skicka gärna dina synpunkter i word-format.

Nedanför hittar du UHR:s remiss:

Missiv (pdf, öppnas i nytt fönster)

Konsekvensutredning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag på föreskrifter (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Sändlista (pdf, öppnas i nytt fönster)


Observera att denna remiss har samordnats med Skolverkets remiss (Skolverkets dnr 6.1.2 - 2014:321) avseende bland annat Förslag till föreskifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Läs Skolverkets remiss via länken till höger.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020