UHR har skickat ett förslag på remiss om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet.

UHR föreslår att föreskrifterna om särskild behörighet uppdateras när det gäller vissa kurser inom Naturbruksprogrammet som kan ersätta särskild behörighet i naturkunskap 2 samt att reglering av särskilda behörigheter för utbildningar som leder till agronom-, hortonom- och jägmästarexamen utgår från föreskrifterna

Sista svarsdag är den 8 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 22 april 2022