Skolverket har föreslagit ämnesplaner för 13 nya yrkesämnen inom tågteknikutbildningen och flygteknikutbildningen. Därför har Universitets- och högskolerådet (UHR) sett över två föreskrifter, dels UHRFS 2013:4, dels SKOLFS 2012:4.

UHR:s föreskrift handlar om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Skolverkets föreskrift handlar om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

UHR och Skolverket har enats pm principer för hur föreskrifterna ska vara utformade. Se mer under konsekvensutredning nedan under relaterade sidor och dokument.

De nya föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2017. Det innebär att de nya föreskrifterna ska användas vid antagning till yrkeslärarutbildning som startar från och med vårterminen 2018.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020