UHR har skickat ut förslag till föreskrift om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) på remiss. Ändringen i föreskriften gäller kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Skolverket har beviljat tillstånd att bedriva en gymnasieutbildning med särskild variant, hästskötare med inriktning anläggningsdrift. För att kunna utbilda anläggnings- och banskötare behöver ett nytt ämne skapas, banskötsel för hästsport.

Skolverket har tidigare fattat beslut om att omklassificera ämnet specialidrott och ämnet design1, från yrkesämnen till vissa ämnen2.

Förslaget är på remiss till den 28 mars 2019.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020